Učitelé:

  • Mgr. Radka Hrubá
  • Ing. Pavel Kopecký, PhD.
  • Bc. Izabela Štěpánková
  • Mgr. David Tvardík

Archív aktualit

Dokumenty

Odkazy

  • EuroChem – internetový portál zaměřený na chemii a životní prostředí.

Seznam doporučených učebních materiálů:

Předmět chemie:
Ročník: 1.- 4.
Odmaturuj z chemie, Didaktis, 2014, 2. přepracované vydání, ISBN 978-80-7358-232 -6
Chemie pro gymnázia, 1. díl, Nakladatelství Olomouc, 3. Přepracované vydání, 2002