Učitelé:

  • Mgr. Milada Barešová
  • Mgr. Radka Hrubá
  • Bc. Izabela Štěpánková
  • Mgr. David Tvardík
  • Mgr. Jana Vládková

Archív aktualit

Odkazy

Seznam doporučených učebních materiálů:

Předmět biologie
Ročník 1. – 4.
Odmaturuj z biologie, Didaktis, 2014, druhé, přepracované vydání, ISBN 978-80-7358-231-9
Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc, 8. rozšířené vydání, 2006 ISBN 80-7182-217-5
Anatomie a fyziologie člověka, 1. vydání, ALBERT Boskovice, 2005
Genetika pro gymnázia , 2. přepracované vydání, ALBERT Boskovice, 2006