OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Pražský studentský summit

Pražský studentský summit je unikátním projektem, který vzdělává středoškolské a vysokoškolské studenty v oblasti problémů dnešního světa. Prostřednictvím simulace čtyř mezinárodních organizací poskytuje účastníkům možnost rozšiřovat své znalosti v problematice mezinárodních vztahů, lidských práv, životního prostředí, ekonomie a mnoha dalších. Studenti zasedají v modelech OSN, NATO, EU či V4+. My jsme se zúčastnily simulace modelu OSN.

image (1)Projekt začal 1. září 2015 přijímacím řízením. Nejprve jsme si musely vybrat stát, který budeme zastupovat, a napsat esej na téma Zahraničně-politické priority zastupovaného státu. Na konci září jsme se dozvěděly, že jsme uspěly, a před námi bylo pět přípravných setkání. Přípravná setkání se pořádala na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, a to od listopadu do března. Každé přípravné setkání bylo rozděleno na dopolední a odpolední část. Dopolední část se nesla v duchu přednášek, seminářů a panelových debat s velmi zajímavými hosty. Mezi ně patřil například Jiří Dienstbier, Dominik Feri, Matthew Loken a další. Odpolední část se odehrávala v samotných orgánech. My jsme se staly delegátkami v orgánech UNEA ( Environmentální shromáždění OSN) a UNESCO ( Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu). Zde jsme projednávaly jednotlivé body agendy a hájily reálné zájmy našeho státu. V našem případě to byly zájmy Dánského království. Měly jsme tak možnost rozvíjet naše rétorické, komunikační, argumentační a vyjednávací dovednosti, které jsme pak uplatnily na závěrečné konferenci.

Závěrečná konference je vrchol celého tohoto projektu. Probíhala od 1.4.do 4.4. 2016. Zahájení se konalo v krásných prostorách hotelu Ambassador – Zlatá Husa, kde vystoupilo spousta zajímavých hostů. Měly jsme možnost vyslechnout projev Karla Schwarzenberga, Michala Horáčka, Václava Hampla či kanadského velvyslance v ČR Otty Jelínka. Následující tři dny jsme strávily v Kongresovém centru Praha, kde jsme vyjednávaly a vyjednávaly. Výsledkem těchto náročných dní je několik rezolucí, které se zasílají do reálných organizací a mohou tak zasáhnout do světového dění.

Summit ale není jenom o přípravě stanovisek, jednáních a rezolucích. Jedna z nejlepších věcí na celém summitu je to velké množství inspirativních lidí, které jsme zde poznaly. Summit byl pro nás zkrátka obrovská zkušenost a doporučujeme ho všem studentům, kteří na sobě chtějí pracovat.

Kamila Krausová (oktáva), Zuzana Bulová (3.B)

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934