1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli zrušit Den otevřených dveří 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Prázdninový Geokemp

Věděli jste, že nedaleko Boskovic se nacházejí paleontologické lokality světového významu? A že se na několika kilometrech můžete ocitnout na dně pravěkého močálu, jezera i moře? Naši studenti se to dozvěděli a tato místa i navštívili během geokempu, za jehož organizaci tímto děkujeme Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity.

Stalo se tak především zásluhou absolventa Ondřeje Dostála, který také studenty po těchto zajímavých lokalitách provázel. Jednalo se o 5 dní – 4 výjezdy a jeden výšlap – nejen za zkamenělinami Boskovické brázdy, ale také za minerály na Vysočinu a do Moravského krasu. Batůžky účastníků se tak během týdne plnily kameny s pozůstatky pradávných organismů z Obory, Zboňku, Bačova, Čelechovic na Hané a Stínavy; turmalíny a pegmatity z Nedvědice a vytouženými geodami z rudického lomu. Jistě hodnotná náhrada za zrušené exkurze v minulém školním roce. Důkazem nechť je sdělení jednoho z účastníků:

Geokemp se mi velmi líbil, je to podle mě opravdu skvělá akce pro studenty, kteří mají zájem o zážitky a vědomosti z oblasti geologie. Každý den jsme jeli na nějaká zajímavá naleziště. Vždy jsme si o nich něco řekli a pustili se do hledání zkamenělin a minerálů. Nikdy jsme neodešli s prázdnou. Kdyby byl i příští rok, určitě bych se zúčastnil. (Vojtěch Hrabal)

Milada Barešová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934