OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Poslední Den vědy – setkání s radioaktivitou

V měsíci červnu jsme využili jedinečné příležitosti navštívit úspěšnou firmu VF Černá Hora, která se především zaměřuje na výrobu detekčních zařízení ionizujícího záření.

V odpoledních hodinách nás Ing. František Virdzek společně se svými spolupracovníky nejdříve seznámil s podstatou radioaktivity a jejím využitím především k výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách. Pak následovaly pokusy s různými zářiči vydávajícími jednotlivé druhy ionizujícího záření, s detektory a různými možnostmi stínění záření. Při prohlídce prostorů firmy jsme se seznámili nejen s různými zařízeními, která firma vyrábí nejen pro tuzemský trh, ale také je dodává po celém světě, ale hlavně jsme si prohlédli kontrolované pásmo, ve kterém se kalibrují detektory a provádí se další potřebné testy a měření se zářením. Návštěva byla tak zajímavá, že jsme plánovaný čas protáhli o více jak jednu hodinu a stále by bylo co vidět, co obdivovat a na co se ptát. Tak snad někdy příště!

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934