Archivy

Pět prvních míst v okresním kole Středoškolské odborné činnosti!

Letos jsme do Okresního kola Středoškolské odborné činnosti vyslali 5 studentů. Karel Juřík (3.C) informoval o výzkumu organických fotovoltaických článků v kategorii Fyzika, Simona Kotková (3.B) prezentovala práci na téma Školní zátěže v oblasti Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Kateřina Keprtová (3.C) vystoupila s tématem bezdomovců v České republice v okruhu Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Radek Hanuš (3.B) seznámil porotu a diváky s vlastnoručně vyrobeným MP3 přehrávačem v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Petr Horáček (VIII) představil uživatelské prostředí systému pro zákonné odposlechy v oblasti Informatika.

Dle pořadatele akce se letos zúčastnilo překvapivé množství studentů. Soutěž byla tedy náročná jak časově, tak z hlediska konkurenčních příspěvků studentů z ostatních škol. Přesto všichni naši studenti obstáli na výbornou a z Blanska si v jejich zastoupení odvezlo Gymnázium Boskovice pět prvních míst.

Děkujeme studentům za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Irena Janíková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934