Gymnázium Boskovice

OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Vítězná řada pokračuje…

Ve dnech 29.- 31. března se již třetím rokem dívky našeho gymnázia zúčastnily Soutěže mladých evropských kuchařů. V německém Magdeburgu stejně jako minulý rok tým ve složení Marie Henková, Zuzana Hošková a Jana Hlubinková obsadily pod vedením paní profesorky Stanislavy Škvařilové první místo.
Každý tým má za úkol uvařit hlavní jídlo pro čtyři osoby dle zadání. Celková hodnota nesmí přesáhnout cenový limit a pro přípravu je k dispozici šedesát minut.
Celá soutěž probíhá pod záštitou německé plynárenské firmy, proto je hlavním pomocníkem mladých kuchařek právě plyn.
Porota skládající se z předních degustátorů hodnotí nejen chuť, ale i způsob přípravy, manipulaci s potravinami, úpravu stolu a také prezentaci připraveného pokrmu samotnými studenty v německém jazyce, s jehož výukou je celá soutěž spjata.
Nezbývá než dívkám gratulovat a věřit v jejich opětovný postup do velkého finále.

Festivadlo

Studenti Gymnázia Boskovice se zúčastnili mezinárodního divadelního festivalu
Ve dnech 23. – 25. března proběhl v Brně festival studentského frankofonního divadla – Festivadlo. Jedná se o prestižní mezinárodní přehlídku, které se každoročně účastní několik českých souborů (např. z Brna, Olomouce, Hradce Králové, Plzně) a dále vybrané zahraniční soubory. Letos přijeli divadelníci z Itálie, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Polska, Francie, Rumunska. A poprvé na festivalu vystoupili také studenti Gymnázia Boskovice.
Nápad připravit divadlo ve francouzském jazyce vznikl na podzim loňského roku díky spolupráci ředitele gymnázia RNDr. Drahomíra Skořepy s panem Henrim Noubelem, organizátorem festivalu. Přípravou představení byla pověřena profesorka Yvet Přikrylová, k dispozici dostala francouzštináře ze třídy 3.C, tedy 16 studentů. Vzhledem k takovému počtu herců se paní profesorka rozhodla vytvořit vlastní scénář tak, aby byl každý student zapojen.
Námětem hry s názvem „Hodina francouzské literatury“ je situace z reálného života, což nám umožnilo ztotožnit se s jednotlivými rolemi a kreativně rozvíjet jejich charaktery. Zajímavým a vtipným prvkem hry je film, který jsme sami natočili. Uměleckého zpracování a režie filmu se ujala jedna ze studentek, Alena Vítková. Díky zajímavému scénáři se v rámci představení objeví i taneční a hudební vystoupení. V této hře také uslyšíte několik básní, převážně ze druhé poloviny 20. století.
Přestože jsme na přípravu měli docela krátkou dobu, myslíme, že vzniklo zajímavé představení. Bylo pro nás přínosem, že ačkoli paní profesorka měla o hře jasnou představu, přistupovala k nám jako k rovnocenným partnerům, jednotlivé prvky s námi konzultovala a dala nám velký prostor ke tvůrčí činnosti.
Samotný festival byl pro nás velkou zkušeností. Měli jsme možnost zhlédnout zajímavá divadelní představení, zdokonalit se ve francouzském jazyce a seznámit se se zahraničními účastníky. Velice nás potěšilo, že naše hra měla veliký úspěch nejen u diváků, ale i u poroty. Získali jsme speciální cenu Aliance Francaise. Díky tomu, že ve filmu prezentujeme nejen naši školu, ale také Boskovice, diváci projevili o naše město velký zájem.
Tímto bychom chtěli také všechny čtenáře pozvat na reprízu našeho představení. Předpokládáme, že se uskuteční během května. Věříme, že i ti, kteří nemluví francouzsky, si představení užijí a vychutnají krásu a půvab tohoto jazyka.
Za studenty třídy 3.C Alena Vítková, Iva Grajcarová, Alexandra Zonová, Barbora Palánová

SLOVENSKO – POLSKO 2006 (ORAVA – KRAKOV – OSVĚTIM)

Ve středu 27. 9. vycestovala výprava studentů 3. a 4. ročníku Gymnázia Boskovice a Vyšší odborné školy obor Podnikání a management Boskovice pod vedením učitelů Josefa Prose a Jitky Zelinkové netradičně severovýchodním směrem na Slovensko a do Polska.

Cesta autobusem poměrně rychle ubíhala, a tak jsme se krátce po poledni mohli ocitnout před branami Oravského hradu. Tento mohutný hradní komplex, který od středověku střežil starou obchodní cestu z Baltu do Podunají a k Jaderskému moři, pro nás přichystal četná překvapení. S údivem jsme procházeli spletí nádvoří a chodeb, než jsme se ocitli na vrcholu hradu zvaném Citadela, odkud jsme mohli obdivovat nádherné panorama oravských hor a lesů. Také interiér byl zajímavý. Mohli jsme se přesvědčit o dovednosti řezbářských mistrů, někteří se poněkud ulekli, když spatřili obrovitého medvěda. Podvečer jsme prožili v okolí Oravské přehrady. Příjemně jsme se osvěžili v termálním koupališti Meander-park Oravice.

Ve čtvrtek 28. 9. na nás čekalo starobylé sídlo polských králů – město Krakov. Nejprve jsme byli trochu zaskočeni stavem polských silnic, nakonec jsme se dostali na dálnici a během dopoledních hodin šťastně dorazili do Krakova. Zde jsme nejprve navštívili symbol polské státnosti – hrad Wawel s katedrálou sv. Stanislava. Na wawelském návrší jsme mohli obdivovat pamětihodnosti různých architektonických stylů od doby románské a gotické až po klasicismus a historismus. Poté jsme přešli starobylými uličkami, lemovanými nádhernými kostely až na Rynek glowny (Hlavní náměstí) s ohromujícími stavbami jako jsou gotický Mariánský kostel, renesanční tržnice Sukienice, miniaturní barokní kostelík sv. Vojtěcha aj. Dále jsme si prohlédli unikátní gotické nádvoří staroslavné Jagellonské univerzity.

Následoval rozchod a posezení v útulných kavárničkách, které lemují celé náměstí. Ti nejvytrvalejší došli až k Floriánské bráně. Večer jsme se vrátili na základnu, poseděli a zhodnotili zážitky z Krakova. Někteří si zasportovali u stolního fotbalu.

V pátek 29. 9. dopoledne jsme vyrazili ze Slovenska opět do Polska, tentokrát do místa, které se stalo synonymem válečného běsnění a utrpení. Navštívili jsme vyhlazovací koncentrační tábor v Osvětimi. Byl to zvláštní až mrazivý pocit, když nám průvodce ukazoval, kudy chodili vězňové do namáhavé vysilující práce. V jednotlivých blocích nám byl posupně objasněn celý smrtonosný mechanismus koncentračního tábora.Potom jsme odjeli ještě do druhé části, kde se nám naskytl výhled z centrální strážní věže na kolejiště a perón, kam přijížděly transporty s židovskými obyvateli z celé Evropy.

Po navštívení krásy na Oravě a v Krakově jsme si v Osvětimi uvědomili, jaké utrpení si lidé mohou vzájemně způsobit. Je to memento pro všechny další generace. Pak už následovala jen cesta domů. Do Boskovic jsme dorazili v pořádku večer kolem 19.00 hodiny.

PhDr. Josef Pros

PŘEHLED UČEBNIC NĚMČINY NA GYMNÁZIU BOSKOVICE (2006-2007)

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (PRIMA – KVARTA)

Na tomto stupni se s němčinou začíná v tercii (pokud je otevřena). Žáci mají tři hodiny týdně, v nichž se metodami odpovídajícími jejich vědomostem i schopnostem seznámí se základy tohoto jazyka.
V uplynulých letech se učilo podle učebnice Heute haben wir deutsch, z níž by žáci během dvou let měli zvládnout tři díly.
V tomto školním roce se němčina na nižším stupni gymnázia nevyučuje.
ČTYŘLETÉ A VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (KVINTA – OKTÁVA)

Zde jsou třídy rozděleny na třídy s všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením na živé jazyky.
Ve všeobecných je základní učebnicí Sprechen Sie Deutsch? Během tohoto typu studia žáci absolvují za čtyři roky tři díly této dosti náročné učebnice a mohou z němčiny skládat maturitu, popř. státní zkoušku na některé z jazykových škol. Hodinová dotace je tři hodiny týdně.
Ve třídách se zaměřením na živé jazyky se v tomto školním roce vyučuje podle učebnice Deutsch für Gymnasien. Hodinová dotace jsou tři a v posledních dvou ročnících čtyři hodiny týdně. Žák by měl ovládat jazyk na vysoké úrovni, a to i v mezinárodním měřítku.
Žáci mohou navštěvovat i hodiny německé konverzace s rodilým mluvčím.
Protože některé učebnice zastarávají, bude je škola postupně nahrazovat modernějšími, které naplňují lépe specifika výuky cizích jazyků.

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist