Gymnázium Boskovice

Archivy

PŘEHLED UČEBNIC NĚMČINY NA GYMNÁZIU BOSKOVICE (2006-2007)

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (PRIMA – KVARTA)

Na tomto stupni se s němčinou začíná v tercii (pokud je otevřena). Žáci mají tři hodiny týdně, v nichž se metodami odpovídajícími jejich vědomostem i schopnostem seznámí se základy tohoto jazyka.
V uplynulých letech se učilo podle učebnice Heute haben wir deutsch, z níž by žáci během dvou let měli zvládnout tři díly.
V tomto školním roce se němčina na nižším stupni gymnázia nevyučuje.
ČTYŘLETÉ A VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (KVINTA – OKTÁVA)

Zde jsou třídy rozděleny na třídy s všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením na živé jazyky.
Ve všeobecných je základní učebnicí Sprechen Sie Deutsch? Během tohoto typu studia žáci absolvují za čtyři roky tři díly této dosti náročné učebnice a mohou z němčiny skládat maturitu, popř. státní zkoušku na některé z jazykových škol. Hodinová dotace je tři hodiny týdně.
Ve třídách se zaměřením na živé jazyky se v tomto školním roce vyučuje podle učebnice Deutsch für Gymnasien. Hodinová dotace jsou tři a v posledních dvou ročnících čtyři hodiny týdně. Žák by měl ovládat jazyk na vysoké úrovni, a to i v mezinárodním měřítku.
Žáci mohou navštěvovat i hodiny německé konverzace s rodilým mluvčím.
Protože některé učebnice zastarávají, bude je škola postupně nahrazovat modernějšími, které naplňují lépe specifika výuky cizích jazyků.

Anglie 2006

LONDÝN + Cambridge + Paříž

Termín: 8. – 13. června 2006

Z tohoto zájezdu se právě vrátila skupina studentů ze 2.B, V. a VI. Zážitky jsou nepopsatelné a nezapomenutelné.

Podívejte se s námi na některé fotografie a posuďte sami! Pojedete příště taky?
6 denní poznávací zájezd
Program:
  • 1.den odjezd ráno kolem 7 hod. z Boskovic, přejezd na Brno-Prahu- Plzeň,SRN
  • 2.den tunelem pod kanálem La Manche přejezd do Británie,dojezd do Londýna prohlídka Londýna-Tower/korunovační klenoty/, katedrála Sv.Pavla,Trafalgarské náměstí,Piccadily, Buckinghamský palác,Westminster, Parlament, Big Ben, Downing Street, Národní galerie, Soho,návrat na ubytování, nocleh
  • 3.den prohlídka města-muzeum voskových figurin/případně jiný program dle dohody/,dům Sherlocka Holmese,Greenwich/nultý poledník, Královská observatoř,Cutty Sark,tunel pod Temží, návrat do místa ubytování,nocleh
  • 4.den celodenní výlet do Cambridge/nebo případně do Oxfordu a Winsoru/, návrat do místa ubytování
  • 5.den odjezd na Eurotunel ,přejezd do Paříže,prohlídka města /cca 8 hod/,noční přejezd
  • 6.den dojezd do ČR v podvečerních hodinách
Ubytování: V luxusních karavanech pro 8 osob v Allhallows/cca 70 km z Londýna,na pobřeží moře/, 3×2 lůžkové ložnice a obývací pokoj pro 7.a 8.osobu.Karavany mají WC a sprchový kout,obývací pokoj s kuchyňskou linkou s kompletním vybavením pro vlastní vaření.
Stravování: 3x česká polopenze,v autobusu možnost zakoupení občerstvení za Kč/nápoje,polévky/.V ceně zájezdu je také cestou zpět navíc jedna lehká večeře-párky.
Doprava: Zahraničním autobusem s lednicí,videem,možností zakoupení občerstvení.
Cena zahrnuje: Dopravu,3x ubytování,3x polopenzi a párky cestou zpět,
průvodce – skvělá paní Maxa Píšová
tunel,pojištění CK dle zákona.
Cena nezahrnuje pojištění pro cesty a pobyt (lze sjednat v ceně cca 18-24 Kč na den u vybraných pojišťoven).Cena nezahrnuje vstupy. V ceně není také ložní prádlo-nutno vzít vlastní.
Cena: 5 830 Kč za osobu včetně 3x české polopenze v místě ubytování
a porce párků cestou zpět v buse!!! ( byly vynikající )

Allhallows

Olomouc 2006

Ve čtvrtek 1. 6. 2006 se vydala skupina studentů jazykové třídy 1.C boskovického gymnázia pod vedením učitelů Jaroslava Režného a Josefa Prose na historickou exkurzi do Olomouce. Při přejezdu přes Drahanskou vysočinu se vyskytly dešťové přeháňky, které nás mírně vyděsily. Pan profesor Režný se rázně ujal slova a informoval přítomné o historii města Prostějova a jeho okolí. Před Olomoucí se počasí umoudřilo, a tak jsme mohli poslouchat výklad pana profesora Prose, procházet se zajímavými uličkami středověkého centra Olomouce a občas se zastavit u významných historických památek (radnice, barokní kašny, sloup Nejsvětější trojice – památka UNESCO, arcibiskupský palác, dóm sv. Václava). Studenti také navštívili některé fakulty Univerzity Palackého. Začalo znovu lehounce pršet, a tak jsme hledali azyl v obchodech a restauracích, abychom se posilnili na těle i na duchu (v knihkupectvích). Cestou na Svatý Kopeček se znovu vyčasilo. Mohli jsme proto obdivovat monumentální exteriér nádherné baziliky. Někteří studenti zamířili do zoologické zahrady. Cesta zpět probíhala opět za mírného deště, což těm, kteří sedí v autobuse, vůbec nevadí. Do Boskovic jsme dojeli ještě před rozjezdy autobusů v 18.00 hodin, proto se v pohodě dostali domů i studenti ze vzdálenějších míst. Olomouc se nám představila jako přívětivé město, kde se snoubí dávná minulost s nadšením mladých lidí, kteří studují na tamější univerzitě. Kéž by se za několik let mezi ně zařadili i studenti boskovického gymnázia!

PhDr. Josef Pros

 

Carnuntum 2006

V úterý 16. 5. 2006 navzdory proměnlivému počasí vyrazila skupina studentů boskovického gymnázia (jazykové třídy 2.C a 1.C, dále 2.B a 1.B) pod vedením učitelů Josefa Prose (latina), Libuše Skořepové (němčina) a Vlasty Berkové (dějepis) směrem do Podunají. Díky zkušenému řidiči firmy BODOS Karlu Strakovi cesta rychle uběhla a již v dopoledních hodinách jsme mohli obdivovat krásy historického centra Bratislavy, zejména renesanční nádvoří radnice a čilý ruch na Hlavním náměstí a v okolí Michalské věže. Po návštěvě Primaciálního paláce a pohledu na zajímavé gobelíny s antickými motivy ze 17. století Jsme přes bratislavskou tržnici dorazili k Dunaji, odkud jsme se přesunuli do areálu autocampingu Zlaté Piesky.Tam jsme byli ubytováni v drsnějších podmínkách (teplá voda jen občas) a tramvají č.4 jsme cestovali zpět do centra města, podnikli výstup na hrad s krásným výhledem na řeku Dunaj a obdivovali noční Bratislavu.

Další den ve středu 17. 6. jsme po krátké zastávce v Tescu a doplnění zásob jídla a pití plni očekávání vyjeli ke Carnuntu. Nejprve jsme mohli obdivovat torzo Pohanské brány, obrovského monumentu ze 4.století. Poté jsme prošli archeopark Petronell-Carnuntum, kde jsme viděli archeology při práci. Rakušané jsou velmi pilní a každý rok přijdou s něčím novým, letos to byla rekonstrukce antického obytného domu od podlahy až po střechu. Dále jsme se ocitli v prostředí gladiátorských her ve vojenském amfiteátru. V muzeu Bad Altenburg jsme zase mohli obdivovat vedle archeologických vykopávek také skvělou počítačovou animaci antického města Carnuntum. Následovala procházka po malebném rakouském městečku Hainburg, kterou mírně narušil déšť, tak se všichni ukryli do místních obchodů. Večer opět patřil noční Bratislavě, tentokrát korzu po krásně zrekonstrovaném Hviezdoslavově náměstí.

Ve čtvrtek 18. 6. dopoledne byl volný program v Bratislavě. Velká skupina navštívila nově otevřený akvapark Aulandia, jiní se věnovali nákupům a největší vytrvalci historickým památkám. Odpoledne jsme se přesunuli do Mikulčic, kde jsme vyslechli zanícený výklad o dávné historii Velké Moravy. Při cestě z muzea do terénu se na nás vyrojila hejna komárů, a tak jsme hledali spásu v autobuse. Cestou domů jsme s napětím sledovali rozhlasovou reportáž ze čtvrtfinálového utkání MS v hokeji Česko-Rusko. Když autobus přejížděl koleje u boskovického hotelu Slavia, padl rozhodující gól v prodloužení ve prospěch našeho mužstva a všichni jsme vykřikli nadšením. Vítězná tečka za vydařenou exkurzí.

PhDr. Josef Pros

Děvčata z gymnázia předvedla své kuchařské umění v Bratislavě

Na bratislavském výstavišti Incheby Expo proběhlo ve dnech 3.- 4. dubna 2006 mezinárodní finále Soutěže mladých evropských kuchařů, do kterého se jako nejlepší český tým probojovala děvčata z boskovického gymnázia.

Marie Henková, Zuzana Hošková a Jana Hlubinková zde pod vedením paní profesorky Stanislavy Škvařilové obsadily druhé místo, a to zejména díky své sehranosti při přípravě. Důležitou roli samozřejmě sehrála i výtečná chuť jejich pokrmu a profesionální naservírování. První místo připadlo týmu ze Slovenska, třetí bylo německé družstvo a na čtvrtém místě skončili Poláci.

Do tohoto velkého finále se probojují čtyři družstva, která nejlépe uspějí v pěti výběrových předkolech, jež probíhají v různých německých městech a účastní se jich vždy tříčlenná družstva z jednotlivých zemí. Každý tým má za úkol uvařit hlavní jídlo pro čtyři osoby dle zadání. Celková hodnota nesmí přesáhnout cenový limit a pro přípravu je k dispozici šedesát minut. Celá soutěž probíhá pod záštitou německé plynárenské firmy, proto je hlavním pomocníkem mladých kuchařek právě plyn.

Porota skládající se z předních degustátorů všech zúčastněných zemí hodnotí nejen chuť, ale i způsob přípravy, manipulaci s potravinami, úpravu stolu a také prezentaci připraveného pokrmu samotnými studenty v německém jazyce, s jehož výukou je celá soutěž spjata.

Jana Hlubinková

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist