Gymnázium Boskovice

Archivy

Paříž

Gymnázium Boskovice zorganizovalo pětidenní poznávací zájezd do Paříže. Účastnit se mohli studenti francouzštiny i jiných jazyků. Celou cestu nás provázela velmi kvalifikovaná průvodkyně, která nám v úvodu připomněla celou historii Francie, což nám pomohlo vytvořit se celkové souvislosti s jednotlivým pařížskými památkami.

Paříž mě zaujala svou enegantní upraveností. V ulicích rostou aleje platanů. Klasické domy zdobí barevné balkóny nebo funkcionalistické skleněné budovy odráží barvu oblohy. V opečovaných parcích lze najít klidné místečko, i když jste uprostřed rušné Paříže. Je zde nespočet kouzelných koutů, historických památek a mnoho možností kulturního vyžití. Například jsme navštívili několik světoznámých muzeí. Pozorovat na vlastní oči díla, která jsme doposud znali jen z knih, byl velký zážitek.

Ve Francii je velmi odlišný životní styl. Lidé se za ničím nehoní, využívají všech možností relaxace, které Paříž nabízí. Všichni vás pěkně zdraví a usmívají se na vás.

Tento zájezd nás skutečně po mnoha stránkách velmi obohatil.

Historie Salonu

V prosinci 1989, v době, kdy se vše rychle měnilo, mnohé zanikalo a jiné vznikalo, zrodila se i myšlenka Salonu – přehlídky studentské tvořivosti. Protože pouze tvořivý student může přispět k pozitivním změnám ve společnosti, uplatnit se a být úspěšný. První ročník nebyl tématicky omezen, šlo pouze o prezentaci výtvarných kolekcí jednotlivých tříd.

 • Salon 91 – Velikonoce ve studentské tvorbě
 • Druhý ročník Salonu byl již tématicky zaměřen a v aule na týden zavládl folklór – pestré kraslice, kytice, pomlázky… Na vernisáži se předváděly lidové tance a velikonoční zvyky.
 • Salon 92 – Škola – základ života
 • Humorně, cimrmanovsky pojatý Salon, věnovaný škole, památce Jana Ámose a hlavně nedoceněného pedagoga Járy Cimrmana. Z pouhé přehlídky prací změnil se Salon ve skutečnou dílnu, kde se pracovalo koncepčně, tvořivě, promyšleně, kde každý detail měl svůj smysl. Výsledkem byl harmonický celek, který vypovídal o vztahu dnešních gymnazistů ke škole, ke vzdělání, k sobě navzájem. Zdařilá vernisáž se vstupní přednáškou „mladých cimrmanologů“ ze 2.D vytvořila vynikající atmosféru na celý „salonní“ týden. Do auly se chodili pobavit společně studenti i profesoři, někdy se přidali i náhodní návštěvníci.
 • Salon 93 – Mladý člověk očima mladého člověka
 • Zpověď mladých lidí z pocitů v dnešním světě, ve společnosti, v rodině. Hledání odpovědí na otázky – odkud, kam, proč, mladí, staří, lepší, horší… Odpověď asi nenašli, ale určitě si mnozí, ať už tvůrci Salonu nebo návštěvníci, ujasnili své postoje k celé řadě problémů, s kterými se dnešní mladý člověk potýká.
 • Salon 94 – Člověk – prostor a čas, vztahy a komunikace
 • Téma těžké, ale velice zajímavé s hlubokým filozofickým zázemím. Volba zaměření nebyla náhodná. V prostoru školní auly a v čase salonním jsme vždy intenzívně cítili, že vztahy jsou vynikající a komunikace nevázne. S tímto pocitem přišla i potřeba jej vyjádřit, a tak vzniklo téma pro tento ročník. V pojetí daného téma se třídy lišily. Některé přistoupily k problému přísně exaktně – matematicko-fyzikálně, jiné preferovaly především filozofický rozměr. Tento, v pořadí pátý Salon, přinesl výraznou změnu v koncepci celého projektu. Téma ztvárnili studenti různě – tradičně výtvarně, ale také pohybem, hudebně, literárně… V aule byl připraven každé odpoledne pestrý program a příznivci Salonu, bez rozdílu věku a postavení, se dlouho a dobře bavili. Další ročníky Salonu mají podobnou koncepci – široký záběr s řadou doprovodných aktivit (besedy, koncerty, soutěže..).
 • Salon 95 – Týden na Olympu aneb což takhle víra, človíčku?
 • Salon 96 – Člověk potřebuje hudbu ? !
 • Salon 97 – Kontrasty
 • Salon 98 – Mýty a legendy
 • Salon 99 – Sport aneb škola v pohybu
 • Salon 00 – Jaké bylo 20. století
 • Salon 01 – Strach
 • Salon 02 – Sucho
 • Salon 03 – Komunikace
 • Salon 04 – Smysly
 • Salon 05 – Menšiny
 • Salon 06 – Minulost
 • Salon 07 – Životní styl
 • Salon 08 – Láska
 • Salon 09 – Mezi nebem a zemí
 • Salon 10 – Film
 • Salon 11 – Sny a fantazie
 • Salon 2012 – Fenomén
 • Salon 2013 – Hodnoty
 • Salon 2014 – Závislosti
 • Salon 2015 – Evoluce
 • Salon 2016 – Živly

Organizace Salonu je pro studenty zajímavá a lákavá. Salon jako přehlídka gymnaziální tvořivosti má již své pevné místo v zájmových aktivitách, které škola svým studentům nabízí. Návštěvníkům pak přináší nejen estetické zážitky, ale i specifický pohled do „hlubin študákovy duše“.

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist