Gymnázium Boskovice

Archivy

Brno 2007 ( Petrov – Vila Tugendhat )

V pátek 13. 4. 2007 podnikla třída 2.C pod vedením pedagogického doprovodu Josefa Prose a Jiřiny Bártové exkurzi do Brna. Přes datum, které v sobě ukrývá různé spekulace, jsme se všichni setkali v hale vlakového nádraží v Brně, někteří studenti ze západní části okresu Blansko cestovali autobusem nebo jiným vlakovým spojem.

Za slunečného počasí jsme vyrazili do centra města po ose Masarykova třída – Kapucínské náměstí – Moravské zemské muzeum až k tzv. Zelnému trhu, kde jsme mohli pozorovat čilý obchodní ruch a zároveň obdivovat výboje architektury od doby gotické až do 20. století. Slíbili jsme si, že si v budoucnu určitě nenecháme ujít nějaké zajímavé představení divadla Husa na provázku, které se nachází v severní části náměstí.

Potom jsme směřovali na návrší Petrov, kde jsme nejprve navštívili jeden ze symbolů Brna – gotickou katedrálu sv. Petra a Pavla. Na vrcholu chrámového štítu jsme si přečetli latinský nápis z Matoušova evangelia, který se stane předmětem studia v hodinách latinského jazyka. V majestátním klidu katedrály jsme usedli do lavic a chvíli rozjímali. Potom jsme prošli do Denisových sadů, kde se nám naskytl úchvatný pohled na Brno z úbočí Petrova. Naše další cesta vedla do muzea brněnské diecéze, kde jsme byli obeznámeni prostřednictvím soch a obrazů z období gotiky a baroka s životem Ježíše Krista na výstavě s názvem Vita Christi. Celkový dojem z expozice umocňovaly podzemní gotické prostory, ve kterých je výstava umístěna.

Blížil se polední čas, a tak jsme se vydali opět přes Zelný trh (kde se zčistajasna mezi stánky se zeleninou objevilo žluté Lamborghini) kolem Staré radnice na náměstí Svobody. Tady dostali studenti zasloužený rozchod, aby se mohli posilnit před dalším kulturním programem. Ve 14.00 hodin na nás čekal brněnský architektonický skvost v podobě vily Tugendhat. Byli jsme obšírně seznámeni nejen se vznikem a vývojem samotné stavby, ale i s pohnutým životním osudem majitelů vily – manželů Tugendhatových. Dokonce jsme měli možnost vidět zblízka i jejich dceru, která právě poskytovala informace sdělovacím prostředkům. Účelnost, důmyslnost, koncepce prostoru a smysl pro detaily u vily Tugendhat nám všem doslova vyrazily dech, zejména působivé bylo vzájemné prolínání exteriéru a interiéru stavby. Onyxová stěna, domácí kino, společenská místnost i terasa jako hřiště pro děti, unikátní systém vytápění a větrání, to vše činí z vily Tugendhat příjemné a zajímavé místo. Přejme si, aby byly brzy dořešeny majetkové záležitosti a aby se uvolnily finanční prostředky na její celkovou rekonstrukci.

Prohlídkou vily Tugendhat skončil oficiální program exkurze a po přesunu do centra Brna si studenti mohli již sami vychutnávat přívětivou jarní atmosféru moravské metropole.

PhDr. Josef Pros

Vítězná řada pokračuje…

Ve dnech 29.- 31. března se již třetím rokem dívky našeho gymnázia zúčastnily Soutěže mladých evropských kuchařů. V německém Magdeburgu stejně jako minulý rok tým ve složení Marie Henková, Zuzana Hošková a Jana Hlubinková obsadily pod vedením paní profesorky Stanislavy Škvařilové první místo.
Každý tým má za úkol uvařit hlavní jídlo pro čtyři osoby dle zadání. Celková hodnota nesmí přesáhnout cenový limit a pro přípravu je k dispozici šedesát minut.
Celá soutěž probíhá pod záštitou německé plynárenské firmy, proto je hlavním pomocníkem mladých kuchařek právě plyn.
Porota skládající se z předních degustátorů hodnotí nejen chuť, ale i způsob přípravy, manipulaci s potravinami, úpravu stolu a také prezentaci připraveného pokrmu samotnými studenty v německém jazyce, s jehož výukou je celá soutěž spjata.
Nezbývá než dívkám gratulovat a věřit v jejich opětovný postup do velkého finále.

Festivadlo

Studenti Gymnázia Boskovice se zúčastnili mezinárodního divadelního festivalu
Ve dnech 23. – 25. března proběhl v Brně festival studentského frankofonního divadla – Festivadlo. Jedná se o prestižní mezinárodní přehlídku, které se každoročně účastní několik českých souborů (např. z Brna, Olomouce, Hradce Králové, Plzně) a dále vybrané zahraniční soubory. Letos přijeli divadelníci z Itálie, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Polska, Francie, Rumunska. A poprvé na festivalu vystoupili také studenti Gymnázia Boskovice.
Nápad připravit divadlo ve francouzském jazyce vznikl na podzim loňského roku díky spolupráci ředitele gymnázia RNDr. Drahomíra Skořepy s panem Henrim Noubelem, organizátorem festivalu. Přípravou představení byla pověřena profesorka Yvet Přikrylová, k dispozici dostala francouzštináře ze třídy 3.C, tedy 16 studentů. Vzhledem k takovému počtu herců se paní profesorka rozhodla vytvořit vlastní scénář tak, aby byl každý student zapojen.
Námětem hry s názvem „Hodina francouzské literatury“ je situace z reálného života, což nám umožnilo ztotožnit se s jednotlivými rolemi a kreativně rozvíjet jejich charaktery. Zajímavým a vtipným prvkem hry je film, který jsme sami natočili. Uměleckého zpracování a režie filmu se ujala jedna ze studentek, Alena Vítková. Díky zajímavému scénáři se v rámci představení objeví i taneční a hudební vystoupení. V této hře také uslyšíte několik básní, převážně ze druhé poloviny 20. století.
Přestože jsme na přípravu měli docela krátkou dobu, myslíme, že vzniklo zajímavé představení. Bylo pro nás přínosem, že ačkoli paní profesorka měla o hře jasnou představu, přistupovala k nám jako k rovnocenným partnerům, jednotlivé prvky s námi konzultovala a dala nám velký prostor ke tvůrčí činnosti.
Samotný festival byl pro nás velkou zkušeností. Měli jsme možnost zhlédnout zajímavá divadelní představení, zdokonalit se ve francouzském jazyce a seznámit se se zahraničními účastníky. Velice nás potěšilo, že naše hra měla veliký úspěch nejen u diváků, ale i u poroty. Získali jsme speciální cenu Aliance Francaise. Díky tomu, že ve filmu prezentujeme nejen naši školu, ale také Boskovice, diváci projevili o naše město velký zájem.
Tímto bychom chtěli také všechny čtenáře pozvat na reprízu našeho představení. Předpokládáme, že se uskuteční během května. Věříme, že i ti, kteří nemluví francouzsky, si představení užijí a vychutnají krásu a půvab tohoto jazyka.
Za studenty třídy 3.C Alena Vítková, Iva Grajcarová, Alexandra Zonová, Barbora Palánová

SLOVENSKO – POLSKO 2006 (ORAVA – KRAKOV – OSVĚTIM)

Ve středu 27. 9. vycestovala výprava studentů 3. a 4. ročníku Gymnázia Boskovice a Vyšší odborné školy obor Podnikání a management Boskovice pod vedením učitelů Josefa Prose a Jitky Zelinkové netradičně severovýchodním směrem na Slovensko a do Polska.

Cesta autobusem poměrně rychle ubíhala, a tak jsme se krátce po poledni mohli ocitnout před branami Oravského hradu. Tento mohutný hradní komplex, který od středověku střežil starou obchodní cestu z Baltu do Podunají a k Jaderskému moři, pro nás přichystal četná překvapení. S údivem jsme procházeli spletí nádvoří a chodeb, než jsme se ocitli na vrcholu hradu zvaném Citadela, odkud jsme mohli obdivovat nádherné panorama oravských hor a lesů. Také interiér byl zajímavý. Mohli jsme se přesvědčit o dovednosti řezbářských mistrů, někteří se poněkud ulekli, když spatřili obrovitého medvěda. Podvečer jsme prožili v okolí Oravské přehrady. Příjemně jsme se osvěžili v termálním koupališti Meander-park Oravice.

Ve čtvrtek 28. 9. na nás čekalo starobylé sídlo polských králů – město Krakov. Nejprve jsme byli trochu zaskočeni stavem polských silnic, nakonec jsme se dostali na dálnici a během dopoledních hodin šťastně dorazili do Krakova. Zde jsme nejprve navštívili symbol polské státnosti – hrad Wawel s katedrálou sv. Stanislava. Na wawelském návrší jsme mohli obdivovat pamětihodnosti různých architektonických stylů od doby románské a gotické až po klasicismus a historismus. Poté jsme přešli starobylými uličkami, lemovanými nádhernými kostely až na Rynek glowny (Hlavní náměstí) s ohromujícími stavbami jako jsou gotický Mariánský kostel, renesanční tržnice Sukienice, miniaturní barokní kostelík sv. Vojtěcha aj. Dále jsme si prohlédli unikátní gotické nádvoří staroslavné Jagellonské univerzity.

Následoval rozchod a posezení v útulných kavárničkách, které lemují celé náměstí. Ti nejvytrvalejší došli až k Floriánské bráně. Večer jsme se vrátili na základnu, poseděli a zhodnotili zážitky z Krakova. Někteří si zasportovali u stolního fotbalu.

V pátek 29. 9. dopoledne jsme vyrazili ze Slovenska opět do Polska, tentokrát do místa, které se stalo synonymem válečného běsnění a utrpení. Navštívili jsme vyhlazovací koncentrační tábor v Osvětimi. Byl to zvláštní až mrazivý pocit, když nám průvodce ukazoval, kudy chodili vězňové do namáhavé vysilující práce. V jednotlivých blocích nám byl posupně objasněn celý smrtonosný mechanismus koncentračního tábora.Potom jsme odjeli ještě do druhé části, kde se nám naskytl výhled z centrální strážní věže na kolejiště a perón, kam přijížděly transporty s židovskými obyvateli z celé Evropy.

Po navštívení krásy na Oravě a v Krakově jsme si v Osvětimi uvědomili, jaké utrpení si lidé mohou vzájemně způsobit. Je to memento pro všechny další generace. Pak už následovala jen cesta domů. Do Boskovic jsme dorazili v pořádku večer kolem 19.00 hodiny.

PhDr. Josef Pros

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist