Gymnázium Boskovice


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 18. 11. je volných 21 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Dárek pro Naomi

Studenti kvarty s podporou nižšího gymnázia přivádějí na gymnázium Vánoce v podobě programu, který provází humanitární sbírku pro adopci na dálku. Cílem projektu je vybrat startovací částku a přispět jednomu dítěti z rozvojové země na studium.

První „dárky pro Naomi“ jsou již připraveny v podobě poloviny výrobků z (před)Adventních výtvarných dílen (19., 25. a 26.11.), při nichž studenti vyráběli i své vánoční dárky.

Vlastnoručně vyrobené dárečky spolu se „zatoulanými dárky“ z blešího trhu, v doprovodu lahodných čajů, káv a domácích dobrot ze studentské čajovny/kavárny budou nabídnuty v aule v pátek 3. prosince.

O výzdobu vánočního stromku na gymnáziu se již tradičně postarala třída prima. Ozdoby na stromek jsou originální a vlastoručně vyrobené. A výsledek je opravdu moc pěkný. Posuďte sami:

Mgr. Michaela Jančíková

Nejlepší na jižní Moravě

Družstvo ve složení Patrik Hauk, Oldřich Holcner, Ladislav Rozkošný, Libor  Zvěřina,  Martin Páral dokázalo, že v hraní piškvorek je nejlepší v kraji. V pátek 3. 12. se na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše konalo krajské kolo soutěže v PišqWorkách.  Soutěžilo se do pozdních odpoledních hodin a naši žáci porazili všechny svoje soupeře. V pátek 10. 12. je tedy čeká celorepublikové kolo. Věříme, že i nadále se jim bude dařit.

Blahopřejeme a držíme pěsti.

Mgr. Petr Drahoš

Spondea ve škole

Ve středu 1.12.2010 proběhla na gymnáziu v nové klubovně beseda druhých ročníků s organizací Spondea. Jedná se o  obecně prospěšnou společnost, jejímž posláním je zlepšování kvality života dětí, mladých lidí, a jejich blízkých, dále osob ohrožených domácím násilím, s cílem podpořit je ve schopnosti řešit jejich obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti. Pod Spondeu spadá rovněž  Krizové centrum pro děti a mládež a Intervenční centrum pro oběti domácího násilí.

Studenti získali nejen teoretické znalosti v oblasti domácího násilí, ale seznámili se i s konkrétní činností této organizace a s příběhy lidí, kteří se stali obětí domácího násilí. Zjistili, jak postupovat v případě, že se v jejich okolí setkají s domácím nasilím. Doufáme, že by nyní již věděli, jak pomoci.

Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Barbora Ondrčková

Divadlo improvizace

26. listopadu v aule vystoupila improvizační skupina LÍ.SK.Y. Členové skupiny začali pracovat zhruba před rokem na popud Míši Vymazalové, která se s tímto typem „divadelní zábavy“ seznámila na svých studiích v Praze. A tak se sešel téměř celý chlapecký skautský oddíl Nibowaka a k nim se přidalo pár děvčat z Oičega a z literárně dramatického oddělení ZUŠ.

Lísky mají za sebou přibližně sedm veřejných improvizačních zápasů, z toho jeden v Praze s improvizační skupinou Střeli, dále také několik krátkých improšou. Členové Lísek se v loňském roce také zúčastnili semináře v Praze pod vedením zkušené improvizátorky, trenérky a rozhodčí Jany Machalíkové. Na začátku měsíce října byly Lísky zapsány mezi české improvizační týmy na webových stránkách Improligy.  V této improvizační skupině vystupují i studenti gymnázia – Lída Dobrozemská ze 3.B a Tobiáš Kolmačka z oktávy.

Akce byla určena pro studenty 1.B, 1.C a kvinty. Všichni se velice dobře bavili, nadšený a dlouhý potlesk svědčil o tom, že se představení opravdu líbilo.

Mgr. Iveta Přikrylová

Celostátní soutěž mladých historiků

Dne 25. listopadu 2010 v prostorách Západočeské univerzity v Chebu družstvo Gymnázia Boskovice ve složení Ondřej Štefaňák (septima), Magdalena Sedláčková (3.B) a Stanislav Hlaváč (3.C) úspěšně reprezentovalo školu v celostátní soutěži mladých historiků.

Na začátku školního roku 2010/2011 jsme byli informováni o možnosti účastnit se jako náhradníci celostátní historické soutěže studentů gymnázií, kterou ve spolupráci s renomovanými českými historiky organizuje Gymnázium Cheb. Hlavním tématem již 19. ročníku soutěže byla problematika českého stavovského státu (1526–1618).

Vybraní studenti 3. ročníku boskovického gymnázia se začali pod vedením PhDr. Josefa Prose seznamovat s doporučenou studijní literaturou, která přesahovala rámec výukových programů gymnázií. Dne 25. listopadu 2010 v prostorách Západočeské univerzity v Chebu družstvo Gymnázia Boskovice ve složení Ondřej Štefaňák (septima), Magdalena Sedláčková (3.B) aStanislav Hlaváč (3.C) v náročné čtyřkolové soutěži úspěšně reprezentovalo školu, když v silné konkurenci 68 gymnázií z celé ČR obsadilo 26. místo.

V těchto dnech nás oslovili pořadatelé z Gymnázia Cheb s pozvánkou na příští jubilejní 20. ročník historické soutěže zaměřené na vývoj českého státu v 17. a 18. století, které se v listopadu 2011 ve stejném složení (o zkušenosti z minulého ročníku bohatší) opět zúčastníme.

Soutěžní aktivity tohoto typu mohou studentům významně pomoci při studiu na gymnáziu, výběru vysoké školy i dalším studiu humanitního zaměření.

PhDr. Josef Pros

MathRace

Dne 24. 11. 2010 proběhl již druhý ročník matematické soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Studenti ve škole řeší 45 úloh ve třech hodinách v době od 16 do 19 hodin. Po každé hodině se postupně uzavře přístup k zadávání výsledku 15 úloh. Výsledek soutěže ovlivňuje počet vyřešených úloh a čas řešení, kdy se za každý špatně zadaný výsledek připočítávají trestné minuty. Stránky soutěže najdete zde.

Z naší školy se na 17. místě se umístil zkušený tým „Úsměv přejeté žáby“ (Tomáš Pikálek, Tomáš Syrový, Jiří Nárožný, Dominika Kalasová – VIII), 47. místo obsadil „ERDAPFEL“ (Libor Zvěřina, Ladislav Rozkošný, Michal Páral, Jana Horáková – VII), který se soutěže zúčastnil i v loňském roce, a 56. byly „Kopretinky“ (Petra Mertová, Markéta Plačková, Tereza Tlamková, Kristýna Štarhová – 3.B), v této soutěži nováčci. Celkový počet soutěžících týmů byl 66. Všem soutěžícím děkujeme za čas strávený s matematikou, gratulujeme k úspěchu v obtížné soutěži a věříme, že i oni mají radost z dosažených výsledků.

RNDr. Lada Bažantová

Dějepisná olympiáda

Dne 16. listopadu 2010 se pro studenty tercie a kvarty uskutečnilo školní kolo Olympiády v dějepisu. Všichni zúčastnění studenti uspěli, do okresního kola postupují studentky kvarty Erika Jurášková a Karolina Kuchyňová. Blahopřejeme.

Jsme nejlepší!

Letos se naše škola účastní celorepublikové soutěže v hraní piškvorek. Naše družstva obsadila v oblastním kole první třetí místo. Družstvo ve složení Patrik Hauk, Oldřich Holcner, Ladislav Rozkošný, Libor Zvěřina, Martin Páral postupuje do kola krajského, které se koná 3. 12. 2010 v Brně. 

BERMUN 2010

Berlínské konference Model United Nations se v listopadu opět zúčastnila i delegace z naší školy, jako jediná z České republiky. Našich pět delegátů – Linda Keršnerová, Daniela Kohoutková, Jakub Peša, Lukáš Pokorný a Ondřej Báča – se mezi stovkami studentů téměř z celého světa určitě neztratilo. Všichni pilně a zaujatě debatovali, lobbovali, vznášeli připomínky, hlasovali – každý ve své komisi: Linda o lidských právech, Daniela o životním prostředí, Ondra o politice, Lukáš o odzbrojování a Jakub o speciálních otázkách nezákonného obchodu.

Přečtěte si, co píše Linda:

Some traditions are a pleasure to keep participating in BERMUN is one of them. For a few days every year, the JFK School in Berlin becomes a place where students from all over the world can give being a United Nations delegate a try. The building is suddenly crowded with overdressed people who don’t remember anyone’s names, but rather identify each other by the countries represented. Resolutions are drafted, merged, discussed and, finally, they pass or fail still, delegates always manage to find the time to socialize informally and, after the MUN hours are over, enjoy Berlin’s nightlife.

This year’s topic was „Combating Illicit Trade: a Civic Responsibility“ and the delegation from our school represented Romania, one of the countries which are severely affected by this problem. All delegates, whichever their committee, did their best to embrace the countries priorities and implement them in both the creation of resolutions and the voting process.

BERMUN is an important experience for anyone eager for more language and public speaking skills, and last but not least: the perfect place to make new friends.

RNDr. Marie Minxová

Poznávací exkurze do Paříže

Ve dnech 18. – 22. října 2010 se uskutečnila poznávací exkurze do francouzské metropole, Paříže. Uspořádaly ji profesorky Vítková a Přikrylová pro studenty francouzštiny, kteří se tak mohli alespoň na chvíli přiblížit francouzské kultuře a životnímu stylu a vyzkoušet si v praxi základní konverzační témata. Mezi účastníky zájezdu byli však i další romanisté, španělštináři, kteří si zase mohli ověřit, že kultury románských jazyků jsou si v mnohém blízké. Někteří třeba zaznamenali, že první z cizojazyčných nápisů označujících hrob neznámého vojína pod Vítězným obloukem, byl nápis ve španělštině.
            Pedagogický dozor zajistily profesorky Prosová a Vázquezová, zatímco program zájezdu byl zcela v rukou paní průvodkyně Jaroslavy Polákové, která všechny překvapila svou vitalitou a také pestrostí a podrobností sdělovaných informací.
            Odjíždělo se v pondělí v 15 hodin a v úterý v ranních hodinách už jsme vystupovali v blízkosti Grand Palais a Petit Palais. Prošli jsme se kolem paláců, zastavili se u sochy generála de Gaulla a pokračovali po Champs-Élysées vzhůru k Vítěznému oblouku (l’Arc de Triomphe) na náměstí Étoile. Potom jsme se vydali směrem na Trocadéro odkud jsme se mohli pokochat pohledem na Seinu a na Eiffelovu věž. Zahradami Trocadéro jsme sestoupili k řece a po mostě pont d’Iéna jsme se dostali na druhý břeh, odkud vyplouvají lodě na vyhlídkovou plavbu po Seině. I my jsme se jí zúčastnili. Nejenže nám umožnila vidět řadu emblematických pařížských budov z jiné perspektivy, ale také odpočinout unaveným končetinám. Po plavbě jsme pokračovali pod Eiffelovou věží, kde jsme se zastavili u busty Gustava Eiffela, směrem k budově l’Hotêl des Invalides. Tady jsme dostali rozchod. Někteří se šli podívat do Invalidovny, jiní do Muzea Augusta Rodina nebo na Eiffelovku. Sraz byl u zlaté hlavy Eiffela a pak už hurá na ubytování vstříc zaslouženému odpočinku. Hotelový řetězec Formule snad nikoho nezklamal. Navíc jsme se nacházeli v blízkosti slavné gotické baziliky Saint-Denis, která po staletí sloužila jako pohřebiště francouzských králů.
            Středeční ráno bylo věnované návštěvě Château de Versailles a přilehlých zahrad. Všichni byli ohromeni nejen barokní pompézností tohoto skvostu mezi zámky, ale i výstavou objektů současného japonského výtvarníka. Odpoledne jsme se pak vrátili do Paříže, autobus nás nechal na náměstí Place de la Concorde,odkud jsme se přes Lucemburské zahrady dostali k Musée du Louvre. Někteří šli do Louvru, jiní na impresionisty do Musée d’Orsay. V podvečer jsme se ještě svezli do čtvrti Montmartre a strmými uličkami jsme vystoupali k bazilice Sacré-Coeur, prošli se po náměstí Place du Tertre, minuli proslulý kabaret Lapin Agil i neméně známý Moulin Rouge na bulváru de Clichy. Večerní návrat do hotelu byl zpestřen fotografickou seancí pod blikající Eiffelovkou.
            Ve čtvrtek ráno nás čekala katedrála Notre-Dame na ostrově Île de la Cité. Kdo chtěl, mohl si zajít do dalšího skvostu gotické architektury, chrámu Saint Chapelle, který se skrývá v komplexu Justičního paláce. Poté jsme přešli do čtvrti Beaubourg, jejíž největší atrakcí je jistě Centrum moderního umění prezidenta Pompidou, Centre Pompidou. Společně jsme prošli v Evropě údajně největším podzemním nákupním centrem, Forum les Halles, které tu bylo vybudováno v 70. letech na místě bývalé středověké tržnice. V této čtvrti už je to druhý, alespoň svého času, velmi kontroverzní architektonický počin. Rozchod jsme měli v sousedství kostela l’eglise Saint-Eustache u plastiky od Fernanda Légera. Odpoledne následoval společný přejezd metrem do moderní čtvrti La Défense, nazývané pařížským Manhattanem. Zde jsme obdivovali především Velký oblouk, la Grande Arche de la Défense, ultramoderní paralelu Vítězného oblouku, která s ním leží na stejné ose.
            Pak už byl večer a všichni jsme dali za vděk přístřeší nákupního centra, kde jsme mohli nakoupit dárky rodině, občerstvit se nebo si jen tak posedět a pozorovat kolemjdoucí. Do autobusu už jsme se vlastně těšili, a proto nám zpáteční cesta docela utekla. V pátek kolem 14 hodiny se studenti před gymnáziem nepochybně loučili s radostným pocitem, že zase poznali kousek světa, že se z nich pomalu stávají ostřílení cestovatelé, kteří se v budoucnu ve světě určitě neztratí.
Mgr. Barbora Vázquez

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist