Gymnázium Boskovice

Archiv

OPŽP – Tisková zpráva

Gymnázium Boskovice bude šetřit energii na vytápění budovy

Tisková zpráva obsahuje informaci o zapojení Gymnázia Boskovice do Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu bude dokončena výměna oken a dveří na budově, dojde k zateplení severní fasády, zateplení plochých střech, zateplení stropů v horním patře z půdních prostor.
Po zpracování energetického auditu budovy podalo vedení Gymnázia Boskovice projekt s názvem „Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice“ do Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti. Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Gymnázia Boskovice. Navrhované řešení spočívá v zateplení části obvodových stěn a střešních, event. stropních konstrukcí a dokončení výměny otvorových výplní (oken a dveří) při zachování historického vzhledu budovy.
Celkové výdaje na projekt činí 8 215 209 Kč
Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti je 6 166 757 Kč
Dotace Státního fondu životního prostředí ČR činí 362 750 Kč.
Termín realizace je stanoven do konce roku 2008.
Po vybudování samostatné plynové kotelny objektu a výměně oken v jižním průčelí povede realizace této stavby k tomu, že budova Gymnázia Boskovice bude z hlediska tepelného hospodářství objektem, který byl sice postaven v roce 1902, ale plně odpovídá požadavkům 21. století.
Řídící orgán MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.sfzp.cz
portál Evropské unie http://europa.eu/
Operačního programu Životního prostředí www.opzp.cz
Bez názvu-1

Hvězdný pár

Ve středu 3. 12. 2008 se v aule Gymnázia Boskovice konala již tradičně soutěž miss. Letošní ročník pojali žáci pořádající třídy 2.B jako soutěž párů, nikoli jedinců. V soutěži zápolilo celkem 6 dvojic v několika nelehkých disciplínách, jakými byly např. balení dárků se svázanýma rukama, či navádění „oslepeného“ partnera (beze slov) nachystanou překážkovou dráhou. V porotě zasedlo 5 porotců, včetně patronky letošního ročníku miss, prof. Radky Hrubé. Dle verdiktu poroty se „Hvězdným párem roku 2008“ stala dvojice Ondra Štefaňák a Andrea Nečasová z kvinty. Na druhém místě se umístili Zuzka a Tomáš ze 3. B a třetí místo obsadil pár Zdeňka a Ondra zastupující třídu 4. C.

Boskovičtí studenti poznávali německý život

Slavnostní večeře = bramborový salát s nožkou párku? Věřte, že ve Německu to není nic podivuhodného. Nejen o této, pro Čechy zvláštní specialitce Němců, se na výměnném pobytu poučili studenti boskovického gymnázia. Během týdnu stráveném poblíž Lipska okusili trpkost příliš brzkého školního zvonění či zjistili, jak jediné desetiletí může z měsíční krajiny utvořit jezerní kraj.
Bitterfeld znamená v němčině cosi jako „hořké pole“. Ovšem trpkou chuť školní výlet za poznáním rozhodně neměl. Tedy až na, pro Česko netypický, začátek školy již v 7:10. Bitterfeld je průmyslovým, přesto pokojným městem a Gymnázium Boskovice navazuje přátelské kontakty již osmnáct let s místním gymnáziem. Po dvouleté odmlce se za podpory Jihomoravského kraje a města Boskovice podařilo opět uskutečnit také výměnný pobyt sedmnácti studentských česko-německých párů.
Boskovice přivítaly bitterfeldskou výpravu v září, v říjnu se pak z hostitelů stali na oplátku sami hosté. Následovalo šest dnů degustací německé kultury a neméně zajímavé porovnání s českou mentalitou. Dějinný vývoj přiřknul oběma zemím podobné rysy, v jiných případech však nastala i lehce trapná faux pais. Knedlíky, zelíčko a uzené kolínko spláchnuté pivem ocení oba národy, také multikulturní výchova a manýry moderní doby spolu s mobilními telefony a výraznými očními linkami ovládají mládež obou států. Naopak obrovský podiv vzbudila otázka náboženství. Protestantské Německo zařadilo studium biblického učení do běžného rozvrhu, naopak silně ateistické Česko se jako protiklad chlubí nejvlažnějším přístupem k víře v celé Evropě.
Oblast Lipska, a tedy i Bitterfeldu, byla v dobách východního Německa významnou průmyslovou zónou, kde rozkvétal jak těžební, tak chemický průmysl. Po znovusloučení Východního a Západního bloku fabriky uzavřely své brány a nezaměstnanost šla ruku v ruce s pesimismem. Ovšem trudomyslnost doslova spláchla velká voda. Měsíční krajina, která zůstala po povrchové těžbě hnědého uhlí, byla postupně zaplavena říční vodou a rovinatá oblast „zkrásněla“ četnými jezery. Také šedivé paneláky získávají rekonstrukcemi lidštější tvář a podobně jako se snaží česká města, také Bitterfeld, Lipsko či Lutherův Wittenberg, která studenti navštívili, sází na turismus a usiluje o co největší zisky vyždímané z cestovatelů.
Boskovičtí studenti při výuce hebrejské abecedy. Kromě jiného totiž s profesorkami Škvařilovou a Trefnou na svých cestách zavítali do městečka Gröbzig, kde dochovaná synagoga s židovskou školou slouží jako muzeum judaismu.

Návštěva studentů a pedagogů z partnerských škol

Ve dnech 9.-13.září 2008 proběhla na boskovickém gymnáziu návštěva studentů a pedagogů z partnerských škol z Německa a Slovinska. V průběhu týdne je čekala prohlídka Moravského krasu, zámku v Lysicích, návštěva Brna a společný program ve westernovém městečku. Němečtí studenti si ještě stihli odskočit na jednodenní výlet do Vídně. Setkání studentů se uskutečnilo v rámci projektu Do světa, na který škola získala grant od Jihomoravského kraje a od města Boskovice. 
Naši studenti byli ve Slovinsku loni v květnu, návštěva v Německu je naplánována na říjen. Studenti jsou ubytovaní v rodinách, komunikačním jazykem je angličtina.

Projekt Otevřené oči – 29. 5. 2008

Fotografie:

  1. Plný sál kina Panorama shlédl ve čtvrtek 29. května v 17 hodin film, který natočili v projektu „Otevřené oči“ studenti Gymnázia Boskovice.
  2. Dokumentární film byl natočen o sociálních a zdravotnických zařízeních v Boskovicích (Betany, Domov důchodců, Emanuel, Léčebna pohybových poruch)
  3. Účastníci projektu předávají paní Marii Sáňkové, ředitelceMSSS Boskovice, DVD s filmem.
  4. Vedoucí projektu Mgr. Jiřina Bártová hodnotí přínos projektu „Otevřené oči“.
  5. Poděkování panu Bronislavu Šmaterovi za střih filmu.
  6. Ředitelka Betany Bc. Marie Zouharová děkuje Mgr. Bártové za realizaci projektu.
  7. Poděkování „projekťáků“ své vedoucí.
  8. Na závěr poděkoval celému projektovému týmu radní města a ředitel Gymnázia Boskovice
  9. RNDr. Drahomír Skořepa za záslužnou práci pro město i pro školu.

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist