Gymnázium Boskovice

Archiv

MathRace

Dne 24. 11. 2010 proběhl již druhý ročník matematické soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Studenti ve škole řeší 45 úloh ve třech hodinách v době od 16 do 19 hodin. Po každé hodině se postupně uzavře přístup k zadávání výsledku 15 úloh. Výsledek soutěže ovlivňuje počet vyřešených úloh a čas řešení, kdy se za každý špatně zadaný výsledek připočítávají trestné minuty. Stránky soutěže najdete zde.

Z naší školy se na 17. místě se umístil zkušený tým „Úsměv přejeté žáby“ (Tomáš Pikálek, Tomáš Syrový, Jiří Nárožný, Dominika Kalasová – VIII), 47. místo obsadil „ERDAPFEL“ (Libor Zvěřina, Ladislav Rozkošný, Michal Páral, Jana Horáková – VII), který se soutěže zúčastnil i v loňském roce, a 56. byly „Kopretinky“ (Petra Mertová, Markéta Plačková, Tereza Tlamková, Kristýna Štarhová – 3.B), v této soutěži nováčci. Celkový počet soutěžících týmů byl 66. Všem soutěžícím děkujeme za čas strávený s matematikou, gratulujeme k úspěchu v obtížné soutěži a věříme, že i oni mají radost z dosažených výsledků.

RNDr. Lada Bažantová

Dějepisná olympiáda

Dne 16. listopadu 2010 se pro studenty tercie a kvarty uskutečnilo školní kolo Olympiády v dějepisu. Všichni zúčastnění studenti uspěli, do okresního kola postupují studentky kvarty Erika Jurášková a Karolina Kuchyňová. Blahopřejeme.

Jsme nejlepší!

Letos se naše škola účastní celorepublikové soutěže v hraní piškvorek. Naše družstva obsadila v oblastním kole první třetí místo. Družstvo ve složení Patrik Hauk, Oldřich Holcner, Ladislav Rozkošný, Libor Zvěřina, Martin Páral postupuje do kola krajského, které se koná 3. 12. 2010 v Brně. 

BERMUN 2010

Berlínské konference Model United Nations se v listopadu opět zúčastnila i delegace z naší školy, jako jediná z České republiky. Našich pět delegátů – Linda Keršnerová, Daniela Kohoutková, Jakub Peša, Lukáš Pokorný a Ondřej Báča – se mezi stovkami studentů téměř z celého světa určitě neztratilo. Všichni pilně a zaujatě debatovali, lobbovali, vznášeli připomínky, hlasovali – každý ve své komisi: Linda o lidských právech, Daniela o životním prostředí, Ondra o politice, Lukáš o odzbrojování a Jakub o speciálních otázkách nezákonného obchodu.

Přečtěte si, co píše Linda:

Some traditions are a pleasure to keep participating in BERMUN is one of them. For a few days every year, the JFK School in Berlin becomes a place where students from all over the world can give being a United Nations delegate a try. The building is suddenly crowded with overdressed people who don’t remember anyone’s names, but rather identify each other by the countries represented. Resolutions are drafted, merged, discussed and, finally, they pass or fail still, delegates always manage to find the time to socialize informally and, after the MUN hours are over, enjoy Berlin’s nightlife.

This year’s topic was „Combating Illicit Trade: a Civic Responsibility“ and the delegation from our school represented Romania, one of the countries which are severely affected by this problem. All delegates, whichever their committee, did their best to embrace the countries priorities and implement them in both the creation of resolutions and the voting process.

BERMUN is an important experience for anyone eager for more language and public speaking skills, and last but not least: the perfect place to make new friends.

RNDr. Marie Minxová

Poznávací exkurze do Paříže

Ve dnech 18. – 22. října 2010 se uskutečnila poznávací exkurze do francouzské metropole, Paříže. Uspořádaly ji profesorky Vítková a Přikrylová pro studenty francouzštiny, kteří se tak mohli alespoň na chvíli přiblížit francouzské kultuře a životnímu stylu a vyzkoušet si v praxi základní konverzační témata. Mezi účastníky zájezdu byli však i další romanisté, španělštináři, kteří si zase mohli ověřit, že kultury románských jazyků jsou si v mnohém blízké. Někteří třeba zaznamenali, že první z cizojazyčných nápisů označujících hrob neznámého vojína pod Vítězným obloukem, byl nápis ve španělštině.
            Pedagogický dozor zajistily profesorky Prosová a Vázquezová, zatímco program zájezdu byl zcela v rukou paní průvodkyně Jaroslavy Polákové, která všechny překvapila svou vitalitou a také pestrostí a podrobností sdělovaných informací.
            Odjíždělo se v pondělí v 15 hodin a v úterý v ranních hodinách už jsme vystupovali v blízkosti Grand Palais a Petit Palais. Prošli jsme se kolem paláců, zastavili se u sochy generála de Gaulla a pokračovali po Champs-Élysées vzhůru k Vítěznému oblouku (l’Arc de Triomphe) na náměstí Étoile. Potom jsme se vydali směrem na Trocadéro odkud jsme se mohli pokochat pohledem na Seinu a na Eiffelovu věž. Zahradami Trocadéro jsme sestoupili k řece a po mostě pont d’Iéna jsme se dostali na druhý břeh, odkud vyplouvají lodě na vyhlídkovou plavbu po Seině. I my jsme se jí zúčastnili. Nejenže nám umožnila vidět řadu emblematických pařížských budov z jiné perspektivy, ale také odpočinout unaveným končetinám. Po plavbě jsme pokračovali pod Eiffelovou věží, kde jsme se zastavili u busty Gustava Eiffela, směrem k budově l’Hotêl des Invalides. Tady jsme dostali rozchod. Někteří se šli podívat do Invalidovny, jiní do Muzea Augusta Rodina nebo na Eiffelovku. Sraz byl u zlaté hlavy Eiffela a pak už hurá na ubytování vstříc zaslouženému odpočinku. Hotelový řetězec Formule snad nikoho nezklamal. Navíc jsme se nacházeli v blízkosti slavné gotické baziliky Saint-Denis, která po staletí sloužila jako pohřebiště francouzských králů.
            Středeční ráno bylo věnované návštěvě Château de Versailles a přilehlých zahrad. Všichni byli ohromeni nejen barokní pompézností tohoto skvostu mezi zámky, ale i výstavou objektů současného japonského výtvarníka. Odpoledne jsme se pak vrátili do Paříže, autobus nás nechal na náměstí Place de la Concorde,odkud jsme se přes Lucemburské zahrady dostali k Musée du Louvre. Někteří šli do Louvru, jiní na impresionisty do Musée d’Orsay. V podvečer jsme se ještě svezli do čtvrti Montmartre a strmými uličkami jsme vystoupali k bazilice Sacré-Coeur, prošli se po náměstí Place du Tertre, minuli proslulý kabaret Lapin Agil i neméně známý Moulin Rouge na bulváru de Clichy. Večerní návrat do hotelu byl zpestřen fotografickou seancí pod blikající Eiffelovkou.
            Ve čtvrtek ráno nás čekala katedrála Notre-Dame na ostrově Île de la Cité. Kdo chtěl, mohl si zajít do dalšího skvostu gotické architektury, chrámu Saint Chapelle, který se skrývá v komplexu Justičního paláce. Poté jsme přešli do čtvrti Beaubourg, jejíž největší atrakcí je jistě Centrum moderního umění prezidenta Pompidou, Centre Pompidou. Společně jsme prošli v Evropě údajně největším podzemním nákupním centrem, Forum les Halles, které tu bylo vybudováno v 70. letech na místě bývalé středověké tržnice. V této čtvrti už je to druhý, alespoň svého času, velmi kontroverzní architektonický počin. Rozchod jsme měli v sousedství kostela l’eglise Saint-Eustache u plastiky od Fernanda Légera. Odpoledne následoval společný přejezd metrem do moderní čtvrti La Défense, nazývané pařížským Manhattanem. Zde jsme obdivovali především Velký oblouk, la Grande Arche de la Défense, ultramoderní paralelu Vítězného oblouku, která s ním leží na stejné ose.
            Pak už byl večer a všichni jsme dali za vděk přístřeší nákupního centra, kde jsme mohli nakoupit dárky rodině, občerstvit se nebo si jen tak posedět a pozorovat kolemjdoucí. Do autobusu už jsme se vlastně těšili, a proto nám zpáteční cesta docela utekla. V pátek kolem 14 hodiny se studenti před gymnáziem nepochybně loučili s radostným pocitem, že zase poznali kousek světa, že se z nich pomalu stávají ostřílení cestovatelé, kteří se v budoucnu ve světě určitě neztratí.
Mgr. Barbora Vázquez

Logická olympiáda

Studenti Gymnázia Boskovice se ve dnech 5.–9. října 2010 zapojili do nominačního kola soutěže, kde nerozhodují znalosti ani sportovní výkony.

Mensa ČR totiž pořádá druhý celorepublikový ročník Logické olympiády, ve které je naopak klíčové logické uvažování, představivost, pohotovost a rychlost úsudku.

Stejně jako dalších 4538 studentů středních škol z celé republiky se pokusili naplnit motto této soutěže o tom, že  nerozhodují jen naučené znalosti, ale hlavně samostatnost uvažování.

Naši studenti se vůbec neztratili, z celkového počtu 55 semifinalistů krajského kola je z naší školy  plných 7!!

Myslím, že tento výsledek si opravdu zaslouží uznání.

Všem budeme v pátek 22. října 2010 držet pěsti v krajském kole.

 

Světlana Trefná

Pořadí (škola) Pořadí

(kraj)

Pořadí celkem Jméno Kvantil  
6.–7. 83.–95. Dvořák, Jakub 98.46 Krajský semifinalista
10.–12. 107.–121. Peša, Robert 97.19 Krajský semifinalista
20.–23. 239.–279. Kalasová, Dominika 94.24 Krajský semifinalista
31.–34. 363.–406. Klimešová, Kristýna 91.15 Krajský semifinalista
44.–47. 535.–587. Továrková, Petra 87.50 Krajský semifinalista
48.–55. 588.–664. Dujková, Vendula 85.81 Krajský semifinalista
48.–55. 588.–664. Hauk, Patrik 85.81 Krajský semifinalista

 

Mezinárodní konference „Comenius-eTwinning School Partnerships – Experience Sharing“

Ve dnech 30.9.-1.10.2010 se RNDr. Marie Minxová, RNDr. Eva Trnová, RNDr. Lada Bažantová, zástupci septimy a kvinty zúčastnili mezinárodní konference „Comenius-eTwinning School Partnerships – Experience Sharing“. Prezentovali zde své úspěšné projekty „Učíme se navzájem“ a „Climate change-Can we control it?“. Více informací najdete na stránkách NAEPU: www.naep.cz/conference2010

 

Beseda se studenty vysokých škol

V úterý 14. září proběhla beseda se studenty vysokých škol určená pro naše studenty 4. ročníků. Diskutovali o přípravných kurzech na VŚ, průběhu přijímacího řízení a samotném studiu na jednotlivých fakultách.

Zastoupeny byly pedagog., lékařská a filosofická fakulta MU, stavební a elektrotechnická z VUT, ekonom. fakulta MENDELU a právnická z UP Olomouc.

Všem zúčastněným děkujeme.     Sva, Ond

Den, kdy svítí světlušky

Dne 8. 9. 2010 se naše škola připojila k celorepublikové sbírce Den, kdy svítí světlušky. Studentům kvinty a sexty se podařilo získat 20 999 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity pro nevidomé a slabozraké.

NOTTINGHAM a okolí + LONDÝN – 9 denní poznávací zájezd

Termín: 13.- 21.6.2009
Cena: 10 250 Kč při 42 platících
10 950 Kč při 35 platících
Program: 1.den-odjezd ráno kolem 7 hodin z Moravy, přejezd Praha,Plzeň, SRN. 2.den- tunelem pod kanálem La Manche přejezd do Británie, dojezd do Londýna, prohlídka Londýna-dle časových možností tato místa /9 hodinová bezpečnostní pausa busu/,Tower /korunovační klenoty/-vstup cca 10 GBP, Trafalgarské náměstí, Piccadily, Buckinghamský palác, Westminster, Parlament, Big Ben, Downing Street, Národní galerie, přejezd do Nottinghamu a ubytování,večeře,nocleh. 3. až 7.den-snídaně,program v Nottinghamu dle dalšího upřesnění a dohody,večeře,nocleh.8.den-snídaně,přejezd do Londýna,celodenní program –prohlídka Soho, Covent garden, katedrála Sv. Pavla, The Globe, London Eye, lodí do Greenwich /bezpečnostní pausa busu/,večer odjezd na tunel a noční přejezd . 9.den-dojezd domů v podvečer.

Cena zahrnuje:
6 x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách v okolí Nottinghamu
plná penze (snídaně, oběd v balíčku, večeře) v hostitelských rodinách
doprava zájezdovým autobusem (video,DVD?, WC, ABS, klimatizace), s možností zakoupení občerstvení za Kč – nápoje, polévky
přejezd přes kanál Eurotunelem
výlety do okolí Nottinghamu dle programu – bude upřesněno
pojištění CK dle zákona
vstupní test, rozdělení do skupin
12 lekcí angličtiny vedených kvalifikovanými anglickými lektory
použití učebních materiálů
závěrečný certifikát
občerstvení na zpáteční cestě
doprovod anglického lektora na odpolední výlety
informační materiály
2 pedagogové, kteří doprovázejí skupinu, jsou k dispozici 24 hodin denně
Cena nezahrnuje:
· vstupy do nabízených objektů (v Londýně) a kapesné
· Pojištění pro cesty a pobyt
Kapesné a vstupy do nabízených objektů
Na úhradu vstupného do nabízených objektů (Londýn)doporučujeme okolo 30-40 GBP. Jako kapesné pro osobní potřebu doporučujeme 30-40 GBP.

Před odjezdem každý student obdrží:
podrobné informace o pojištění účastníků a kartičku pojištěnce
informace pro rodiče
program zájezdu
adresu a telefon hostitelské rodiny a agentury
Během pobytu každý student obdrží:
mapu Nottinghamu (s nástupními místy)
mapu Londýna
mapy a informace týkající se doprovodného programu

Datum/den
Předpokládané časy
Program:
9 dní
Jídlo
13.6.
Sobota
odjezd ráno kolem 7 hodin
cesta cca 12 hodin přejezd do Británie Eurotunelem = trvá cca 30 min,
Zábavu na cestu s sebou
Noc v autobusu
Možnost zakoupení občerstvení za Kč (nápoje, polévky)
14.6.
Neděle
 
kolem 8.00- 9.00 hod ráno dojezd do LONDÝNA- prohlídka (9 hodin pauza)
odjezd z Londýna mezi 17.00- 18.00 hod
přejezd do Nottinghamu (trvá asi 3 hod)
Tower /korunovační klenoty/-vstup cca 10 GBP,  Trafalgarské  náměstí, Piccadily, Buckinghamský palác, Westminster, Parlament, Big  Ben, Downing Street, Národní galerie
1.NOC Nottingham
Večeře v rodinách
15.6. Pondělí
ŠKOLA (9 – 12h)
Odpolední výlet
2.NOC
Snídaně v rodinách, obědový balíček,večeře v rodinách
16.6.
Úterý
ŠKOLA (9 – 12h)
Odpolední výlet
3.NOC
Snídaně v rodinách, obědový balíček,večeře v rodinách
17.6.
Středa
Výlet
CELODENNÍ VÝLET
4.NOC
 
Snídaně v rodinách, obědový balíček,večeře v rodinách
18.6.
Čtvrtek
ŠKOLA (9 – 12h)
Odpolední výlet
 
5. NOC
Snídaně v rodinách, obědový balíček,večeře v rodinách
19.6.
Pátek
ŠKOLA (9 – 12h)
Odpolední výlet
6. NOC
 
Snídaně v rodinách, obědový balíček,večeře v rodinách
20. 6.
Sobota
Asi v 6.00 hod ráno odjezd z Nottinghamu (asi v 9.00h v Londýně),
Odjezd z Greenwich cca v 18.00 hod
LONDÝN celodenní program –prohlídka Soho, Covent garden,  katedrála Sv. Pavla, The Globe, London Eye, lodí do Greenwich /bezpečnostní pausa busu/,večer odjezd na tunel a noční přejezd
Snídaně v rodinách
Dle situace zakoupení svačiny na cestu domů (supermarket)
21.6.
Neděle
dojezd domů v podvečer (?mezi 18 a 19.00)
Noc v autobusu
Možnost zakoupení občerstvení za Kč (nápoje, polévky)

1. Místo a termín odjezdu
Autobus odjíždí v sobotu 13/6/2009 z Boskovic od budovy gymnázia, v 7 hodin ráno. Dostavte se, prosím, na místo odjezdu cca 15 min před určenou hodinou odjezdu.
Dále pojedeme na Brno-Prahu-Plzeň-Rozvadov.
Druhý den ráno přejedeme tunelem do Velké Británie a cca v 8 hodin budeme v Londýn. Zde bude 9 hodinová bezpečnostní přestávka autobusu – vyplněná prohlídkou města. Z Londýna odjedeme cca v 17 hodin odpoledne.Do Nottinghamu dojedeme cca v 19 hodin 30 minut. Další program upřesnění – dle letáku k zájezdu a pokynů pedagogických pracovníků.
Cesta zpět bude opět s bezpečnostní přestávkou 9 hodin v Londýně. Návrat předpokládáme v neděli 21/6/2009 kolem 18 hod.
2. Zavazadla – důležité doplňující upozornění
Vhledem k tomu,že se vyskytují časté kontroly na celkovou váhu autobusů a zájezd je plně obsazen -žádáme vás zdvořile ,abyste dodrželi váhový limit na zavazadla 20 kg na hlavní zavazadlo do zavazadlového prostoru busu a 5 kg na příruční zavazadlo do autobusu,celkem tedy max 25 kg na osobu. Zavazadla předpokládáme ve složení na 1 osobu=1 taška,či kufr do 20 kg a 1 menší příruční taška do 5 kg do autobusu- s hygienickými potřebami,případnými léky,občerstvením,doklady/pas,pojišťovací karta aj./.
Do autobusu je vhodné si na cestu vzít vlastní tenkou deku a malý polštář.
Prosím,neberte s sebou obtížně uložitelná zavazadla-krosny s konstrukcí apod.Rovněž kartony s nápoji nejsou pro přepravu z výše uvedených důvodů povoleny.

3. Cestovní doklady
Podmínkou účasti na zájezdu je platný cestovní pas,s platností minimálně dalších 6 měsíců.Účastníci nad 15 let musí mít vlastní cestovní pas.

4. Další vybavení
Do ubytovacího zařízení je vhodné vzít přezůvky.
S ohledem na program a roční dobu přizpůsobte, prosím, i oblečení a obuv.Vezměte si i pláštěnku, či deštník. Připravte si drobný dárek pro hostitelské rodiny.

5. Pojištění pro cesty a pobyt
V autobusu obdrží každý účastník zájezdu kartičku od pojiš’tovny. Pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škody i storno pojištění pro případ nemoci. Pojištěni jsme u pojišťovny Kooperativa.

6. Ubytování a stravování
Ubytováni budete druhý den zájezdu večer .Ubytování je v rodinách v Nottinghamu,s anglickou plnou penzí.
V autobusu je možné si zakoupit nápoje v běžném sortimentu/pivo,limo,káva,čaj aj./.

7. Průvodce,dopravce
Vedoucím zájezdu a průvodkyní je Mgr.Jiřina Bártová.Dopravce je Městys Brodek u Prostějova.

8. Kapesné,valuty
Základní kapesné na vstupy doporučujeme ve výši cca 40 GBP /1 GBP = cca 32 Kč/. Další kapesné na útratu dle vlastního uvážení (30 -40 GBP).
Vezměte si také drobné mince na toalety, EURA (WC na dálnicích) a české koruny (možnost občerstvení v autobuse).

Co s sebou ?

Před cestou si zkontrolujte, zda jste nezapomněli přibalit:
– platný cestovní pas !
– peníze (doporučujeme: 30-40GBP na vstupy, 30-40GBP na osobní spotřebu – jídlo pití,svenýry) – další výdaje? – částka dle uvážení
– drobná Eura (WC), české koruny (občerstvení v autobusu – minerálky, káva, čaj…)
– mobilní telefon s aktivivanou službou roaming!
– léky (pokud nějaké užíváte pravidelně)
– jídlo na cestu (na 2 dny – večeře až v neděli večer v rodinách)
– příruční zavazadlo (možnost rozdělení – malý batůžek na Londýn – 9 hodin mimo autobus, bude parkovat jinde)
– vhodné oblečení na teplo i na zimu, větrovka!, deštník, pohodlná obuv, i náhradní, přezůvky
– hygienické potřeby
– drobný dárek do rodiny (ne alkohol!)
– adapterová zásuvka (cca 200,-Kč)
– psací potřeby do školy
Do příručního zavazadla:
– doklady – vždy u sebe
– peníze – vždy u sebe
– hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta, ručník)
– přezůvky
– jídlo, pití
– zábava na cestu
– mobilní tel., fotoaparát
– deka, polštářek
– NE kapesní nože!!! (v GB nelegální)

Hezké zážitky vám přejí:
Mgr. Jiřina Bártová, RNDr. Marie Minxová
RNDr.Martin Václavík-majitel CK

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist