Gymnázium Boskovice

Archiv

Úspěch studentů v mezinárodním projektu

V soutěži, spojené s mezinárodním eTwinningovým projektem STOP SMOKING – IT´S NEVER TOO LATE TO GIVE UP, získali studenti kvarty se svým obrázkem dělené 2. a 3. místo.

V soutěži, spojené s mezinárodním eTwinningovým projektem STOP SMOKING – IT´S NEVER TOO LATE TO GIVE UP, se tento obrázek dělil o 2. a 3. místo. Do projektu jsou zapojeny školy z Rumunska, Itálie, Turecka, Litvy a ČR.

Třída 1.B se účastní mezinárodní internetové soutěže „Lidice pro 21. století“

Všichni studenti třídy 1.B se zapojili do mezinárodní soutěže „Lidice pro 21. století“. Tuto vědomostní soutěž vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let.

Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

První kolo soutěže se skládá z vědomostního testu, který studenti vyplňují po zadání hesla na internetových stránkách, a z volného literárního útvaru. Téma pro letošní rok zní „Zbouráš-li pomník, změníš minulost?“

V hodinách českého jazyka a literatury jsme věnovali čas debatě o 2. světové válce, o Lidicích i o významu a poselství pomníků. Studentům 1.B se nakonec podařilo nalézt odpovědi na dosti náročné otázky a všichni také napsali slohové práce. Děkuji všem za jejich aktivní přístup a příjemnou spolupráci. Výsledky budou známy v dubnu, držme tedy palce.

Soutěž podporuje MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Během měsíce března proběhla okresní kola zeměpisné olympiády kategorie A, B, C a D. Studenti Gymnázia Boskovice se umístili na předních místech a dva z nich postupují do krajského kola

 A – Fanta Jakub – 1. místo – postupuje do kraje

B – Berka Vratislav – 5. místo

C – Trčková Sabina -10. místo

D – Valentová Lucie – 1.místo – postupuje do kraje

Soutěží proti předsudkům

NESEHNUTÍ uspořádalo 25.—27. 3. pro studenty středních škol vzdělávací víkend, na kterém byla Pavlíně Juračkové z Gymnázia Boskovice udělena zvláštní cena poroty.

NESEHNUTÍ uspořádalo 25.-27.3. vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol. Studenti se dozvěděli základy mediální a žurnalistické práce, odhalovali stereotypy ve vytváření mediálního obrazu příchozích a besedovali s českým muslimem Lukášem Lhoťanem. Na konci víkendu vytvořili týmy a byla zahájena soutěž o nejlepší týmový studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude v červnu po rozhodnutí odborné poroty.

Všichni absolvovali besedu s novinářem Mgr. Jakubem Mackem Ph.D. z Fakulty sociálních studií Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky, zaměstnankyně organizace Člověk v tísni a odbornice na zobrazování cizinců v médiích, se studenti a studentky soustředili na způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. Otevřenou debatu nad tématem Islám v ČR rozproudil praktikující český muslim Lukáš Lhoťan. Koordinátorka vzdělávacích aktivit Mgr. Radka Vejrychová průběh víkendu komentuje shrnutím: „Jako nejproblematičtější se stejně jak dospělé české populaci, tak i studentům a studentkám jeví téma Islámu. Proto jsem zvědavá, jak s tímto tématem naloží ve svých projektech“.

Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásilo soutěž. Během následujících 2 měsíců budou studenti samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu – ovšem založeného na osobní zkušenosti. Na začátku června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především práce studentů zpřístupnit široké veřejnosti, zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

V prostorech vzdělávacího centra Aleše Záveského, jedné z budov školského zařízení LIPKA, 11. 06. 2011 zveřejnilo NESEHNUTÍ a odborná porota oficiální výsledky 1. ročníku soutěže středoškolských studentských týmů.

Na začátku června proběhlo vyhodnocení příspěvků pětičlennou odbornou porotou, kterou tvořili Věra Roubalová Kostlánová, vedoucí ženských multikulturních skupin v Inbázi Berkat v Praze, RNDr. Jiří Plocek, novinář družstevního listu Kulturní noviny a zaměstnanec Českého rozhlasu, Mgr. Jakub Macek, Ph.D., sociolog a odborný asistent na FSS MUNI věnující se žurnalistice a mediálním studím, Mgr. Klára Dobiášová, sociální pracovnice Diecézní charity Brno, dlouhodobě se věnující sociálním aspektům multikulturní problematiky a Mgr. Radka Vejrychová, koordinátorka programu „Společně k rozmanitosti“, která zároveň koordinovala všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! a v porotě reprezentovala organizční tým NESEHNUTÍ.

Porota udělila zvláštní cenu Pavlíně Juračkové z boskovického gymnázia za autorsky zdařilou povídku, za nejzajímavější článek soutěže odměnila Romanu Červenkovou ze zlínského gymnázia a za originální zpracování časopisu zvlášť ocenila tvůrčí tým i.my.granti ze zlínského gymnázia. Za absolutního vítěze 1. ročníku soutěže porota zvolila tvůrčí tým studentek ze Zábřehu, když ocenila především obsahovou kvalitu jejich časopisu „Multikulti Zábřeh“. „Bylo to neuvěřitelně těžké hodnocení a dopadlo to opravdu velmi těsně, přičemž podotýkám, že jednotliví porotci hodnocení ostatních členů poroty neznali až do konce,“ komentuje hodnotící proces Radka Vejrychová.

Soutěž proběhla jako vrcholá součást projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Společně k rozmanitosti“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopech otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu festivalu „Týden lidských práv“ na podzim v Brně budou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i časopis „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů publikována.

zdroj: http://nesehnuti.cz/vystupy/rozmanitost/soutezi-proti-predsudkum/

Studenti gymnázia nejlepší v republice ve FYZIKÁLNÍM DUETU

Studenti druhého ročníku Gymnázia Boskovice Tomáš Axman a Denisa Pospíšilová se zúčastnili celorepublikové soutěže Fyzikální DUET, kde získali v široké konkurenci první místo. 

 Náplní Fyzikálního DUETU bylo zpracovat jedno z jedenácti daných témat. Naši studenti si vybrali ke svému zpracování velice zajímavé téma, pro někoho však docela obyčejné – vodu. Studenti vypracovali rozsáhlou práci o výskytu vody v přírodě, vesmíru, jejím složení a nezapomněli ani na nejdůležitější pojem, který voda ve fyzice může nabídnout, a tím je její anomálie. Jejich práci zaslali na VUT Brno, které soutěž pořádalo, a po čase obdrželi odpověď, zda postupují do finále, nebo ne. Odpověď byla kladná, a tak studenty čekalo finále, které proběhlo 26. 3. 2011 v Jihlavě. Zde musel každý z šesti postupujících DUETŮ prokázat, že o tématu, které zpracoval, něco ví. Nestačila tak pouze prezentace, ale soutěžící zde museli provést experiment, kterým by dokázali některou ze skutečností zapsané v jejich práci. Tomáš a Denisa si vybrali elektrolýzu vodných roztoků. Do roztoku postupně přidávali sůl a měřili procházející proud a napětí. Tím tak dokázali, že množství rozpuštěné soli ovlivňuje napětí v obvodu. Porotu svým experimentem natolik zaujali, že získali první místo. Za svůj výkon obdrželi nejen věcné ceny, ale i mnoho zkušeností do dalšího studia přírodních věd.

Máme vítěze krajského kola chemické olympiády!

V pátek 25. března 2011 se konalo v Brně krajské kolo chemické olympiády kategorie D, kde naši školu reprezentovala Karolína Kuchyňová z kvarty. Karolína s přehledem zvítězila a je jen škoda, že v této kategorii není celostátní kolo, protože bychom měli tip na vítěze! 
 

Výsledky 1. kola soutěže EUROPASECURA

Dne 23.3.2011 proběhlo první kolo soutěže EuropaSecura. Do soutěže se zapojily také tříčlenné týmy z naší školy. Tým  ve složení Robert Peša, Zdeněk Trávníček a Lukáš Bělehrádek získal 89 bodů, což je nejlepší výsledek v našem kraji a 7.-9. místo v rámci celé republiky,  a postupuje do 2. kola.  Nyní musí napsat bezpečnostní analýzu situace v Bělorusku a poté práci obhájit.

Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme

Studenti našeho gymnázia se zapojili  do celorepublikového projektu vyhlášeného organizací Člověk v tísni. Jedná se o projekt Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme, jehož cílem je vyhledat pamětníky.  komunistického bezpráví, pátrat po jejich osudech a sepsat jejich příběhy. Výsledným produktem celé práce pak bude multimediální prezentace obsahující texty, dobové fotografie, dokumenty i krátká videa. Bude využitelná na interaktivních tabulích jako pomocný studijní materiál na všech školách, které o tuto prezentaci projeví zájem.

Do práce na projektu se zapojilo 21 studentských týmů z celé republiky. Na naší škole na projektu pracují studentky 3.C Marie Venclů, Markéta Kopecká, Tereza Musilová a Vendula Křivánková pod vedením prof. Světlany Trefné.
První společné setkání zástupců všech týmů se uskutečnilo 11.-12.3.2011 v Praze u příležitosti probíhajícího filmového festivalu Jeden svět.

Světlana Trefná

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist