Gymnázium Boskovice

Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k STK třetích ročníků.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Zeměpisná olympiáda – kategorie A, B, C, D

Během měsíce února se uskutečnila školní kola zěměpisné olympiády. Zastoupeny byly všechny kategorie. V kategorii A se na prvním místě umístil Jakub Fanta z primy.   

Školní kolo:

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Kategorie D konané -17. 2. 2011 v učebně č. 306

1. Valentová Lucie 34 + 38=72        1.C

2.  Tušlová Kamila 38 + 30=68         VI.

3.   Osouch Marek 33+ 31=64            VI.

4.- 6. Šula, Klusáček, Stloukalová 33+29,30+32,31+31=62

7.   Tajovský  27+32=59

8. – 9.Bajerová, Stejskalová 26+26. 24+28=52

10. Synková 26+25=51

11. – 12. Juračková, Sehnalová 24+25, 24+25=49

13. – 14.Červinková, David, 8+36, 22+22=44

15. Mertová 13+30=43

16. Vařeková 17+25=42

17. Marková 18+23=4118. Grenarová 15+24=39

První číslice je práce bez atlasu, druhá je práce s atlasem. Jejich součet určuje pořadí.  Blahopřejeme k dosaženým výsledkům!!!!!!! 

Pohádková Miss 2010

Ve středu 22.12.2010 proběhla na gymnáziu soutěž Pohádková Miss. Pořadatelem soutěže byla 3.B a klání o nejkrásnější princeznu a prince se zúčastnilo pět párů. Po napínavém boji 1. místo obsadili Vendula Elisková a Antonín Novotný z 1.B, 2. místo získali Kateřina Synková a Marian Mičko z kvinty  a 3. místo získala dvojice Lenka Alexová a Vojtěch Sedlák ze septimy. Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem zúčastněným. Poděkování patří rovněž studentům 3. B, kteří perfektně připravenou akcí navodili tu správnou pohádkovou vánoční atmosféru.

Fotky a videa ze soutěže najdete zde:

http://picasaweb.google.com/gbmiss2010

http://www.youtube.com/user/gbmiss2010

Alena Svanovská, Lada Bažantová

Mladý Demosthenes

Dne 15.12.2010 se uskutečnilo školní kolo celostátní soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností. Účastníci školního, regionálního a krajského kola soutěží v monologu na libovolné téma. Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) a víceletých gymnázií po celé ČR, tj. děti ve věku od 12 do 15 let.Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Soutěž Mladý Demosthenes proběhla na naší škole poprvé. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií. Vítězem kategorie mladších žáků se stal Jan Mazáč ze sekundy, vítězné místo v kategorii starších žáků obsadil Jan Martinek z tercie. Oba postupují do regionálního kola.  Soutěž ukázala, že ne každý má odvahu prezentovat svůj monolog, proto děkuji všem soutěžícím za jejich účast.

Yvet Přikrylová

Celorepublikové kolo pIšQworky 2010

V pátek 10. 12. 2010 proběhlo v Brně na gymnáziu Matyáše Lercha republikové finále středoškolských pIšQworek. Ty si zahrál i ministr školství Josef Dobeš, který do Brna přijel soutěžící osobně pozdravit. Náš tým Jiřík ve složení Patrik Hauk, Martin Páral, Ladislav Rozkošný, Oldřich Holcner a Libor Zvěřina byl mezi 24 nejlepšími z celé republiky. Už tento fakt je pro nás velký úspěch, i když všechny mrzí, že se našim studentům nepodařilo postoupit ze skupiny. Chuť si chlapci spravili alespoň v soutěži jednotlivců, kde Michal Brandtner obsadil první místo a Patrik Hauk místo třetí. Všem děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v příštím roce, ve kterém chtějí být studenti ještě úspěšnější než letos. Budeme jim držet palce.

Lada Bažantová

http://www.pisqworky.cz

Dárek pro Naomi

Studenti kvarty s podporou nižšího gymnázia přivádějí na gymnázium Vánoce v podobě programu, který provází humanitární sbírku pro adopci na dálku. Cílem projektu je vybrat startovací částku a přispět jednomu dítěti z rozvojové země na studium.

První „dárky pro Naomi“ jsou již připraveny v podobě poloviny výrobků z (před)Adventních výtvarných dílen (19., 25. a 26.11.), při nichž studenti vyráběli i své vánoční dárky.

Vlastnoručně vyrobené dárečky spolu se „zatoulanými dárky“ z blešího trhu, v doprovodu lahodných čajů, káv a domácích dobrot ze studentské čajovny/kavárny budou nabídnuty v aule v pátek 3. prosince.

O výzdobu vánočního stromku na gymnáziu se již tradičně postarala třída prima. Ozdoby na stromek jsou originální a vlastoručně vyrobené. A výsledek je opravdu moc pěkný. Posuďte sami:

Mgr. Michaela Jančíková

Nejlepší na jižní Moravě

Družstvo ve složení Patrik Hauk, Oldřich Holcner, Ladislav Rozkošný, Libor  Zvěřina,  Martin Páral dokázalo, že v hraní piškvorek je nejlepší v kraji. V pátek 3. 12. se na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše konalo krajské kolo soutěže v PišqWorkách.  Soutěžilo se do pozdních odpoledních hodin a naši žáci porazili všechny svoje soupeře. V pátek 10. 12. je tedy čeká celorepublikové kolo. Věříme, že i nadále se jim bude dařit.

Blahopřejeme a držíme pěsti.

Mgr. Petr Drahoš

Spondea ve škole

Ve středu 1.12.2010 proběhla na gymnáziu v nové klubovně beseda druhých ročníků s organizací Spondea. Jedná se o  obecně prospěšnou společnost, jejímž posláním je zlepšování kvality života dětí, mladých lidí, a jejich blízkých, dále osob ohrožených domácím násilím, s cílem podpořit je ve schopnosti řešit jejich obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti. Pod Spondeu spadá rovněž  Krizové centrum pro děti a mládež a Intervenční centrum pro oběti domácího násilí.

Studenti získali nejen teoretické znalosti v oblasti domácího násilí, ale seznámili se i s konkrétní činností této organizace a s příběhy lidí, kteří se stali obětí domácího násilí. Zjistili, jak postupovat v případě, že se v jejich okolí setkají s domácím nasilím. Doufáme, že by nyní již věděli, jak pomoci.

Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Barbora Ondrčková

Divadlo improvizace

26. listopadu v aule vystoupila improvizační skupina LÍ.SK.Y. Členové skupiny začali pracovat zhruba před rokem na popud Míši Vymazalové, která se s tímto typem „divadelní zábavy“ seznámila na svých studiích v Praze. A tak se sešel téměř celý chlapecký skautský oddíl Nibowaka a k nim se přidalo pár děvčat z Oičega a z literárně dramatického oddělení ZUŠ.

Lísky mají za sebou přibližně sedm veřejných improvizačních zápasů, z toho jeden v Praze s improvizační skupinou Střeli, dále také několik krátkých improšou. Členové Lísek se v loňském roce také zúčastnili semináře v Praze pod vedením zkušené improvizátorky, trenérky a rozhodčí Jany Machalíkové. Na začátku měsíce října byly Lísky zapsány mezi české improvizační týmy na webových stránkách Improligy.  V této improvizační skupině vystupují i studenti gymnázia – Lída Dobrozemská ze 3.B a Tobiáš Kolmačka z oktávy.

Akce byla určena pro studenty 1.B, 1.C a kvinty. Všichni se velice dobře bavili, nadšený a dlouhý potlesk svědčil o tom, že se představení opravdu líbilo.

Mgr. Iveta Přikrylová

Celostátní soutěž mladých historiků

Dne 25. listopadu 2010 v prostorách Západočeské univerzity v Chebu družstvo Gymnázia Boskovice ve složení Ondřej Štefaňák (septima), Magdalena Sedláčková (3.B) a Stanislav Hlaváč (3.C) úspěšně reprezentovalo školu v celostátní soutěži mladých historiků.

Na začátku školního roku 2010/2011 jsme byli informováni o možnosti účastnit se jako náhradníci celostátní historické soutěže studentů gymnázií, kterou ve spolupráci s renomovanými českými historiky organizuje Gymnázium Cheb. Hlavním tématem již 19. ročníku soutěže byla problematika českého stavovského státu (1526–1618).

Vybraní studenti 3. ročníku boskovického gymnázia se začali pod vedením PhDr. Josefa Prose seznamovat s doporučenou studijní literaturou, která přesahovala rámec výukových programů gymnázií. Dne 25. listopadu 2010 v prostorách Západočeské univerzity v Chebu družstvo Gymnázia Boskovice ve složení Ondřej Štefaňák (septima), Magdalena Sedláčková (3.B) aStanislav Hlaváč (3.C) v náročné čtyřkolové soutěži úspěšně reprezentovalo školu, když v silné konkurenci 68 gymnázií z celé ČR obsadilo 26. místo.

V těchto dnech nás oslovili pořadatelé z Gymnázia Cheb s pozvánkou na příští jubilejní 20. ročník historické soutěže zaměřené na vývoj českého státu v 17. a 18. století, které se v listopadu 2011 ve stejném složení (o zkušenosti z minulého ročníku bohatší) opět zúčastníme.

Soutěžní aktivity tohoto typu mohou studentům významně pomoci při studiu na gymnáziu, výběru vysoké školy i dalším studiu humanitního zaměření.

PhDr. Josef Pros

MathRace

Dne 24. 11. 2010 proběhl již druhý ročník matematické soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Studenti ve škole řeší 45 úloh ve třech hodinách v době od 16 do 19 hodin. Po každé hodině se postupně uzavře přístup k zadávání výsledku 15 úloh. Výsledek soutěže ovlivňuje počet vyřešených úloh a čas řešení, kdy se za každý špatně zadaný výsledek připočítávají trestné minuty. Stránky soutěže najdete zde.

Z naší školy se na 17. místě se umístil zkušený tým „Úsměv přejeté žáby“ (Tomáš Pikálek, Tomáš Syrový, Jiří Nárožný, Dominika Kalasová – VIII), 47. místo obsadil „ERDAPFEL“ (Libor Zvěřina, Ladislav Rozkošný, Michal Páral, Jana Horáková – VII), který se soutěže zúčastnil i v loňském roce, a 56. byly „Kopretinky“ (Petra Mertová, Markéta Plačková, Tereza Tlamková, Kristýna Štarhová – 3.B), v této soutěži nováčci. Celkový počet soutěžících týmů byl 66. Všem soutěžícím děkujeme za čas strávený s matematikou, gratulujeme k úspěchu v obtížné soutěži a věříme, že i oni mají radost z dosažených výsledků.

RNDr. Lada Bažantová

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist