0
žáků
0
učitelů
0
let tradice
0
absolventů

Aktuálně

V úterý 19. září 2023 v dopoledních hodinách došlo na našem gymnáziu k nečekané tragické události. Vzhledem k věku žáka nebudeme zveřejňovat žádné další informace.

Bezprostředně po události jsme spolupracovali se složkami záchranného systému a vyšetřovateli. Do školy byli povoláni krizoví psychologové Policie ČR a Hasičského záchranného sboru a z adaptačního pobytu nových žáků byla odvolána zpět na gymnázium školní psycholožka. Poskytli jsme psychologickou pomoc dotčeným žákům, pedagogům a také se setkali s rodiči.

Děkuji kolegům, studentům a integrovanému záchrannému systému za rychlou reakci a našemu zřizovateli – Jihomoravskému kraji – za pomoc.

Děkuji také všem, kteří nabídli pomocnou ruku a vyjádřili podporu. Vážím si toho.

Nyní jsou naše myšlenky s rodinou.

Mgr. Alena Svanovská, ředitelka školy 

  • Studijní obory
    Gymnázium vzdělává žáky ve studijních oborech:
    79-41-K/41 Gymnázium: studium denní, délka studia 4 roky.
    79-41-K/81 Gymnázium: studium denní, délka studia 8 roků.
dní do Vánoc
dní do konce pololetí
dní do přihlášek k maturitě