Archivy

Olympiáda ve španělském jazyce

Poslední lednový den tohoto roku se na našem gymnáziu nerozdávalo jenom pololetní vysvědčení, ale také diplomy za výkony v konverzační soutěži ve španělštině. V kategorii SŠ I (do tří let studia) se zúčastnilo pět studentů kvarty a tři studentky kvinty. Konkurence byla velká, neboť všichni přišli připraveni a ochotni bojovat o postup do krajského kola.

Nakonec porota ve složení Mgr. Eliška Kudláčková a Mgr. Iveta Stloukalová vybrala Šárku Dvořáčkovou (kvinta) a Simonu Bednářovou (kvarta), aby své znalosti, komunikační schopnosti a hlavně neskrývané nadšení pro španělštinu předvedly v krajském kole, které se bude konat v polovině března v Brně.

Za kategorii SŠ II (nad tři roky studia) soutěžila jenom jedna studentka ze septimy – Anna Mrázková, která rovněž pojede reprezentovat naši školu do Brna.

Studentkám blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Za komisi cizích jazyků Mgr. Iveta Stloukalová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934