Archivy

Olomouc 2006

Ve čtvrtek 1. 6. 2006 se vydala skupina studentů jazykové třídy 1.C boskovického gymnázia pod vedením učitelů Jaroslava Režného a Josefa Prose na historickou exkurzi do Olomouce. Při přejezdu přes Drahanskou vysočinu se vyskytly dešťové přeháňky, které nás mírně vyděsily. Pan profesor Režný se rázně ujal slova a informoval přítomné o historii města Prostějova a jeho okolí. Před Olomoucí se počasí umoudřilo, a tak jsme mohli poslouchat výklad pana profesora Prose, procházet se zajímavými uličkami středověkého centra Olomouce a občas se zastavit u významných historických památek (radnice, barokní kašny, sloup Nejsvětější trojice – památka UNESCO, arcibiskupský palác, dóm sv. Václava). Studenti také navštívili některé fakulty Univerzity Palackého. Začalo znovu lehounce pršet, a tak jsme hledali azyl v obchodech a restauracích, abychom se posilnili na těle i na duchu (v knihkupectvích). Cestou na Svatý Kopeček se znovu vyčasilo. Mohli jsme proto obdivovat monumentální exteriér nádherné baziliky. Někteří studenti zamířili do zoologické zahrady. Cesta zpět probíhala opět za mírného deště, což těm, kteří sedí v autobuse, vůbec nevadí. Do Boskovic jsme dojeli ještě před rozjezdy autobusů v 18.00 hodin, proto se v pohodě dostali domů i studenti ze vzdálenějších míst. Olomouc se nám představila jako přívětivé město, kde se snoubí dávná minulost s nadšením mladých lidí, kteří studují na tamější univerzitě. Kéž by se za několik let mezi ně zařadili i studenti boskovického gymnázia!

PhDr. Josef Pros

 

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934