OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 5. 2. 2013 jsme se vydali do Blanska za účelem porovnat své znalosti v německém jazyce s ostatními postupujícími ze školních kol. Z našeho gymnázia za nižší kategorii jel Dominik Zemánek a Tomáš Mosler z kvarty. Ti, jakožto jediní ze své kategorie, postupují do krajského kola automaticky.

Za vyšší kategorii jely Tereza Stloukalová a Lenka Pivoňková ze 3.B. Olympiáda měla tři části: poslechovou část, ústní zkoušku na vylosované téma a popis obrázku. Naše kategorie, do které jsem patřila já s Lenkou, měla poslech s názvem Bein in Gips. Bylo velmi obtížné poznat, jaká ze čtyř odpovědí u každé otázky je ta správná. Dále následovala ústní zkouška. Lenka Pivoňková si vylosovala téma Reisen a já téma Macht Geld wirklich glücklich? Obě jsme se s tématem, ať už lehce nebo obtížněji, vypořádaly. A na závěr přišel popis obrázku. Na obrázku popisovali všichni soutěžící roční období. V závěrečném pořadí po sečtení bodů se Lenka Pivoňková umístila na 3. místě, já obsadila 4. místo.

Tereza Stloukalová, 3.B

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934