OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Ze školního kola, které se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. prosince 2013 na naší škole, postoupily do okresního kola Olympiády v německém jazyce dvě studentky vyššího gymnázia – Tereza Stloukalová a Lenka Pivoňková. Obě se vedly v okresním kole, které proběhlo 11. 2. 2014 v DDM Blansko, velmi dobře. Lenka Pivoňková obsadila 2. místo a Tereza Stloukalová skončila na místě čtvrtém. Oběma děvčatům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Radka Hlaváčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934