Bližší informace,
přihláška.


Gymnázium Boskovice má podepsanou smlouvu o poskytnutí služeb – zprostředkování zájezdu od CK Barbora Dokoupilová a dále smlouvu o zpracování dat studentů pro účely organizace zájezdu. Prosíme o vyplnění přiloženého formuláře s podpisem rodičů. Termín odevzdání formuláře: do 4. října 2019


1. informační schůzka
pro účastníky zájezdu do Anglie
se koná v pondělí 30. 9. v 9:40 v aule.
Prosíme, přijďte všichni a včas!


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Okresní kolo olympiády v němčině

Dne 8.2.2019 se do budovy DDM Blansko sjeli studenti němčiny z celého okresu, aby tu porovnali své znalosti toho jazyka. Barvy našeho gymnázia vyjeli hájit dva sextáni – Martin Doušek a Eva Vlková. Oba si obstojně vedli v první části soutěže – tou byla práce s textem. Nenechali se zahanbit ani ve druhém úseku klání – ten vyzkoušel, zda zúčastnění rozumějí, když k nim prostřednictvím nahrávky promlouvá rodilý mluvčí.Třetí a poslední díl soutěže – část konverzační – pojali letos pořadatelé skutečně velmi originálně. Každý soutěžící si vylosoval fotografii s opravdu neobvyklým předmětem. Před porotou měl pak vychválit přednosti oné netradiční věci a v podstatě přesvědčit ostatní, aby si výrobek zakoupili. Nutno říci, že při této aktivitě se jak žáci, tak všichni členové poroty ohromně bavili.
Po této činnosti už následovalo jen sečtení bodů a závěrečné vyhlášení výsledků. Eva Vlková si do Boskovic přivezla diplom za 3. místo, Martin Doušek skončil v těsném závěsu za ní jako čtvrtý.

Oběma našim sextánům srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou přípravu i příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Radka Hlaváčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934