logonota

Sbormistr:

Mgr. Martin Nerud
tel. do kabinetu: +420 516 802 219
mobil: +420 604 925 527
martin.nerud@gmail.com

Aktuálně

nota1nota2

Vánoční a novoroční koncerty Noty

Rok utekl a s přicházejícím časem vánočním přišly i vánoční koncerty Noty. Nejprve proběhly dva výchovné koncerty ve škole ‒ pro nižší a vyšší ročníky ‒ 18. 12. ve čtvrtek v aule školy. Následovala tradiční vánoční vystoupení v neděli 21. 12. v evangelickém kostele v Boskovicích.

Pro velký zájem v minulých letech nebyl odzpíván jeden, ale hned dva koncerty – v 15 a v 18 hodin. Poslední koncert se odehrál až po Novém roce v kostele sv. Vavřince v Černé Hoře dne 7. 1. v 16 hodin.

Všechny koncerty sklidily u obecenstva velký úspěch, což bylo zajisté i dílem letošního repertoáru. Koncert uvozovaly tři vánoční koledy, dvě z nich v úpravě skladatele a dirigenta Antonína Tučapského. Působivá byla duchovní skladba Tibi laus litevského skladatele Vytautase Miškinise. Po úvodních skladbách následovala všeobecně známá klasika Česká mše vánoční (Missa pastoralis bohemica), lidově též „Rybovka”, od Jakuba Jana Ryby. Celý zápis mše ve své původní podobě se nedochoval, díky čemuž existuje mnoho drobně či více rozdílných verzí a přepisů. Sbor se tedy rozhodl zvolit verzi, která se té původní z roku 1796 co nejvíce blíží. Sóla si odzpívali Jana Tajovská Krajčovičová (soprán), Ludmila Dohnálková (alt), Martin Pavlíček (tenor) a Jan Šmatera (bas). Celou skladbu doplňoval komorní orchestr tvořený mimo jiné pedagogy ZUŠ Boskovice a absolventy gymnázia. Varhanní part provedl František Ostrý.

Bouřlivý potlesk na všech koncertech je důkazem, že sbor zvolil ve všech ohledech správně.

Nezbývá než se těšit na vánoční koncert 2015.

Za sbor NOTA Tomáš Španěl