Úřední hodiny kanceláře gymnázia budou ve dnech 17. – 24. 6. 2020
od 6:30 do 16:00.


OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

NOTA koncertovala na Slovensku

Ve dnech 18. až 22. dubna absolvoval pěvecký sbor našeho gymnázia výměnný koncertní zájezd na Slovensko. Hostitelem se stala ZUŠ Jána Levoslava Bellu v Kremnici, městě s bohatou historií a kulturou. Nota měla celkem pět vystoupení. Na dvou výchovných koncertech zazpívala společně s jazzovou kapelou ZUŠ a stejný program zazněl na hojně navštíveném koncertě pro veřejnost. Publikum velmi spontánně reagovalo na všechny skladby, nadšeně aplaudovalo i Gershwinově písni v podání Ludmily Dohnálkové, ale opravdové ovace nastaly po závěrečné písni Oh, Happy Day, kterou společně provedly oba soubory se sólisty Ondřejem Štefaňákem a Slovenkou Martinou Buchalovou. Nota pak ještě zazpívala na dvou mších — v kostele svatej Kataríny v Kremnici a v moderním kostele Sedembolestnej Panny Márie v Žiaru nad Hronom.

Slovenští přátelé pro sbor připravili i doprovodný program, především návštěvu Múzea mincí a medailí. Muzikanti obou souborů se dokázali během pobytu poznat a spřátelit a všichni se nyní těší, až přivítáme kremnický soubor v Boskovicích.

Poděkování posíláme na Slovensko, ale i všem členům Noty, kteří důstojně reprezentovali gymnázium, Boskovice i Českou republiku.

Lenka Bařinková a Martin Nerud

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934