OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Návštěva z partnerské školy Evropské gymnázium Walthera Rathenaua Bitterfeld

Ve dnech 7. -11. října 2013 jsme na naší škole přivítali delegaci z německé partnerské školy. Přijelo nás navštívit 22 studentů doprovázených dvěma učitelkami, aby společně s našimi studenty dokončili práci na projektech zaměřených na poznání života v českých a německých rodinách. Tentokrát soustředili svou pozornost na shody a rozdíly ve slavení velkých křesťanských svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce.

Studenti přijeli v podvečerních hodinách 7. října. Před školou je už čekali jejich čeští kamarádi, s nimiž se znají od jara a stále si s nimi píší přes facebook. Druhý den ráno německé studenty slavnostně přivítal v aule ředitel školy. Následovala hospitace v několika vyučovacích hodinách a společná práce na dokončení projektu. Odpoledne ještě absolvovali prohlídku města Boskovice a zdejšího muzea.

V následujících dnech jsme jim předložili alespoň malou ochutnávku českých památek a přírodních krás v podobě prohlídky zámku a historického centra v Litomyšli a Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Celým programem je provázeli naši studenti, kteří s hosty stále hovořili německy nebo anglicky. Závěrečné prezentace výsledků projektu spojené s diskotékou jen potvrdily naše přesvědčení o potřebnosti výměnných pobytů a nutnosti znát své sousedy, s nimiž všichni tvoříme jednotnou Evropu.

Za realizační tým Mgr. Věra Venerová

 

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934