Archivy

Mundo Hispano

16. listopadu se španělštináři, kteří prošli školním kolem, zúčastnili jako každoročně finále španělské olympiády „Mundo Hispano“, kterou pravidelně pořádá Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně. Součásti této akce byla také beseda se studenty z Mexika, kteří aktuálně studují na FF MU. Pro učitele španělštiny byl připraven speciálně koncipovaný metodický workshop zaměřený na výuku španělštiny jako cizího jazyka, na jehož programu byly inovativní výukové metody a postupy.Studentka univerzity v Ciudad de México Valentina Rascón obohatila workshop o prezentaci o hlavním městě Mexika. Na medailových pozicích jsme se neumístili, ale za výsledky se rozhodně nemusíme stydět. Zkušenosti však jsou velice přínosné. Vznikla tak podnětná platforma pro další spolupráci partnerských škol v rámci projektu Partnerství ve vzdělání.

Za komisi cizích jazyků Mgr. Eliška Kudláčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934