Archivy

Mundo Hispano

1. prosince se tři naše studentky španělštiny Marie Kryštofová, Iva Šamšulová a Kateřina Krajíčková zúčastnily finále soutěže Mundo Hispano na Filozofické fakultě MU v Brně, kterou pořádá Ústav románských jazyků a literatur. Nejedná se v pravém slova smyslu o jazykovou soutěž, jde také o setkávání studentů a učitelů španělštiny. Jsme tradičními účastníky a v minulosti jsme se velmi slušně umísťovali a dokonce i vyhráli!

Součástí finále byla beseda se studenty brněnské hispanistiky o jejich zkušenostech se studiem a zahraničními stážemi v hispanofonním světě. Zprostředkování těchto zkušeností bylo motivací pro některé naše studenty, dnes studenty Filozofické fakulty, kteří patří mezi nejúspěšnější ve svém oboru. Letos jsme se neumístili na medailových pozicích, setkání bylo ovšem velmi příjemné a smysluplné.
Velký dík organizátorům a účastníkům!

Mgr. Eliška Kudláčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934