Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k STK třetích ročníků.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Mundo Hispano

V rámci projektu „Partnerství ve vzdělání“ se 6. listopadu konalo školní kolo 8. ročníku španělské olympiády „Mundo Hispano“. Smyslem olympiády je nejen poměřit úroveň znalostí španělštiny na různých školách, ale především účastníky motivovat k dalšímu zájmu o jazyk, literaturu a reálie hispanofonních zemí.

Garantem soutěže je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně a je určena studentům partnerských středních škol. Školního kola se zúčastnily studentky španělštiny ze 4.C Marie Kryštofová a Iva Šamšulová a ze VI Adéla Kožoušková a Kateřina Krajíčková. Finále se letos koná 1. prosince na FF MU Brno. Držíme palce!

Za komisi cizích jazyků Mgr. Eliška Kudláčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934