OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Motivační hodiny na základních školách

Nedílnou součástí projektu bylo v tomto roce vedení tzv. Motivačních hodin na základních školách, které se aktivně podílejí na spolupráci s naším gymnáziem.

Podle zájmu a možností školy jsme pro žáky připravili dva druhy vystoupení. Zajímavé jednoduché pokusy se snadno dostupnými pomůckami předváděli žáci naší sekundy – Vítek Hrdlička, Ondra Novák, Jakub Kouřil a David Petrželka. Přímo do výuky fyziky jsme si připravili sadu pomůcek pro optiku. Žáci si sami vyzkoušeli základní principy z geometrické optiky – odraz a lom světla a zobrazování pomocí nich, z vlnové optiky – ohyb a polarizaci světla a skládání barev. Naše návštěva na každé škole byla příjemným obohacením přírodovědných seminářů nebo přímo hodin fyziky na druhém stupni ZŠ. Žáci pracovali se sadou pomůcek do optiky Photonics Explorer. Zájemci se o sadě dozvědí více na stránkách http://laser.zcu.cz/cz/photonics-explorer.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934