OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Model United Nations

Mezinárodní studentská konference, vedená přesně podle řádu a protokolu jednání OSN.
Gymnázium Boskovice se pravidelně zúčastňuje konference na americké škole v Berlíně (JF Kennedy School), která se koná každý rok v listopadu. Studenti pracují v jednotlivých komisích: Human Rights, Environment, Political, Disarmament a Special Conference ( kde se téma každoročně mění podle aktuální situace ve světě).
V každé sekci je několik desítek studentů z různých zemí, kteří projednávají a obhajují rezoluce na daná témata. Jednotliví delegáti většinou nezastupují svou vlastní zemi, ale hájí barvy země, která jim byla přidělena: (proto Model United Nations). S danou zemí se musejí předem důkladně seznámit, prostudovat její vnitřní poměry i zahraniční politiku, aby dokázali fundovaně hájit a prosazovat její zájmy.
V letošním roce jsme byli pověřeni zastupováním Albánie, jedné z nejchudších zemí Evropy, která kdysi, tak jako my, patřila k zemím socialistického tábora, ale málokdo o ní ví více než to, kde leží. Naše delegátky se tedy snažily zviditelnit nejen Gymnázium Boskovice, naše škola si ostatně v Berlíně už dobré jméno získala a stále udržuje, ale i tuto chudou a neprávem opomíjenou zemi.
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934