Úřední hodiny o prázdninách


Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k STK třetích ročníků.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Mladiinfo

16. června byla hodina španělštiny ve 3. ročníku obohacena o kontakt s rodilým mluvčím.
Naše bývalá absolventka, v současnosti koordinátorka Evropské dobrovolné služby, projektová manažerka Erasmus+ projektů, pracovník s mládeží v oblasti programu Erasmus+ Tereza Svobodová nás přijela informovat o neformální dobrovolné službě Mladiinfo.

Terezka vystudovala pedagogiku a sociální práci na Pedagogické fakultě v Olomouci. Gymnázium v Boskovicích absolvovala v roce 2009.
Studenti byli seznámeni s fungováním organizace Mladiinfo, zkušenostmi s prací a Terezka představila i jednoho z dobrovolníků, který pobývá několik měsíců v naší zemi. Ricardo ze španělského města Valencia se s námi podělil o zážitky z působení u nás a snad i někoho nalákal ke spolupráci s Mladiinfo…..
Děkujeme a těšíme se na září, kdy se k nám vrátí s prezentací pro další studenty.

Eliška Kudláčková

Mladiinfo vzniklo jako neformální skupina několika studentek, které pojil zájem o cestování, dobrovolnictví a vzdělávání. S touhou sdílet své zkušenosti s ostatními vznikla nezisková organizace cílící především na aktivní mladé lidi v České republice. Registrace u Ministerstva vnitra byla úspěšně vyřízena k 30. 5. 2012 a občanskému sdružení Mladiinfo bylo přiděleno identifikační číslo 22611118.
Činnost Mladiinfo se postupně rozšiřovala stejně jako okruh příznivců a členů organizace. Mladiinfo začalo pořádat akce pro veřejnost, zapojovat se do programu Mládež v akci, který se později přeměnil v program Erasmus+, a vydávat vlastní materiály shrnující poznatky z různých oblastí.
V současnosti je již Mladiinfo dobře fungující stabilní organizací usilující o zvýšení participace a aktivity mladých lidí, zejména studentů. Věříme, že zkušenosti spojené s dobrovolnickou prací, neformálním vzděláváním či pobytem v zahraničí mohou každého účastníka výrazně obohatit a přispět k osobnímu rozvoji a tedy i rozvoji celé společnosti.
Cílem organizace je přinášet komplexní, nezávislé a objektivní informace v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování a dobrovolnictví, zprostředkovávat jim nabídky v uvedených oblastech a motivovat mladé lidi k jejich využití. Mezi hlavní aktivity organizace patří:
– správa internetových stránek Mladiinfo.cz
– osobní a e-mailové poradenství
– vysílání a přijímání dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby
– realizace projektů zaměřených na osobnostní a profesní rozvoj mladých lidí v České republice
Díky podpoře Jihomoravského kraje v roce 2015 zřídila organizace Mladiinfo ČR vlastní kancelář v multifunkčním prostoru Industra. Zde organizace poskytuje osobní poradenství mladým lidem žijícím či studujícím v Brně a okolí a e-mailové a telefonické poradenství mladým lidem z celé České republiky. Díky založená kanceláře v Brně se zde rozrostla také členská základna organizace a množství aktivit realizovaných v Brně a Jihomoravském kraji obecně. Od března 2017 hostí Mladiinfo ČR také dobrovolníka v rámci programu Evropské dobrovolné služby, který se také zapojí do organizačního týmu projektu.
Mladiinfo ČR je součástí sítě organizací Mladiinfo. Mladiinfo vzniklo v roce 2003 v Makedonii a v roce 2008 spustilo internetový portál Mladiinfo.com. V roce 2011 se organizace začala šířit do dalších evropských zemí. Na počátku roku 2011 vznikla odnož na Slovensku, v září se pak organizace rozšířila do České republiky, Slovinska a Černé Hory. V následujících letech vznikly pobočky Mladiinfo také v Chorvatsku, Albánii a Rakousku.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934