Mimoškolní aktivity 2022 - 2023

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí: Pavel Kopecký
Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

Příprava biologů

Vedoucí: Radka Hrubá
Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.
Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

O přírodě v přírodě

Vedoucí: Milada Barešová
Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.
Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

Klub Biosphera

Vedoucí: Blanka Müllerová
Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.
Termín: každý sudý čtvrtek od 14. hod

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí: David Tvardík
Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).
Termín:
BIOSPHERA každou druhou středu (v sudých týdnech) od 14:45 hodin,
FOTOGRAFOVÁNÍ každé druhé úterý (v lichých týdnech) od 13:45 hodin
Pozn.: Termín kroužku se ve výjimečných případech může změnit (studenti jsou informováni mailem).

Fyzikální kroužek

Vedoucí: Vítězslav Nečas
Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.
Termín: každý čtvrtek od 14:00, pravidelná účast není povinná
Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).


Fyzikální seminář

Vedoucí: Marie Boudová
Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní.

Robotika

Vedoucí: Petr Mikulášek
Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.
Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino Uno s příslušenstvím.
Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí: Stanislav Sedláček
Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Kroužek pěstitelství

Vedoucí: Izabela Štěpánková
Baví tě pěstování rostlin a zahradničení? V kroužku pěstitelství si můžeš v našem smart skleníku zkusit základní zahradnické práce, obstarávat svoje vlastní rostliny a zkoušet různé pěstitelské techniky. Mimo jiné můžeš rostlinám nastavit různé podmínky a pozorovat tak jejich fyziologické pochody.

Kroužek bi-che pokusy

Vedoucí: Izabela Štěpánková
Kroužek bi-che pokusů je určen pro všechny, koho zajímá chemie a biologie. V prvním pololetí tě čeká sada pokusů z obou odvětví pod vedením lektora. V druhé polovině roku budeš mít volnou ruku. Pokusy si totiž vyhledáš sám. Kroužek můžou navštěvovat bez výjimek všichni, i ti, kteří nemají chemii jako povinný předmět.