Mimoškolní aktivity 2023 - 2024

Fyzikálně chemická HERNA 

 Vedoucí: Pavel Kopecký 

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen k praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy. 

Příprava biologů 

 Vedoucí: Radka Hrubá 

Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící biologickou olympiádu, ale i ostatní studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.  

 Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní 

O přírodě v přírodě 

Vedoucí: Milada Barešová 

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i na technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Určeno pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády. 

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu. 

Klub Biosphera

Vedoucí: Blanka Müllerová 

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu. 

Termín: každý sudý čtvrtek od 14 hod 

Fotograficko-biologický kroužek 

 Vedoucí: David Tvardík 

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů). 

Termín: 

  • BIOSPHERA každou druhou středu (v sudých týdnech) od 14:45 hodin, 
  • FOTOGRAFOVÁNÍ každé druhé úterý (v lichých týdnech) od 13:45 hodin 

Pozn.: Termín kroužku se ve výjimečných případech může změnit (studenti jsou informováni mailem). 

Fyzikální kroužek 

 Vedoucí: Vítězslav Nečas 

 Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia. 

Termín: každý čtvrtek od 14:00, pravidelná účast není povinná 

Náplň: fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky). 

Fyzikální seminář 

 Vedoucí: Marie Boudová 

 Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní.  

Robotika 

 Vedoucí: Petr Mikulášek 

 Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.  

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.  

 Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407 

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže 

 Vedoucí: Stanislav Sedláček 

 Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.  

Kroužek pěstitelství 

 Vedoucí: Izabela Štěpánková 

 Baví tě pěstování rostlin a zahradničení? V kroužku pěstitelství si můžeš v našem smart skleníku zkusit základní zahradnické práce, obstarávat svoje vlastní rostliny a zkoušet různé pěstitelské techniky. Mimo jiné můžeš rostlinám nastavit různé podmínky a pozorovat tak jejich fyziologické pochody. 

Kroužek bi-che pokusy 

 Vedoucí: Izabela Štěpánková 

 Kroužek bi-che pokusů je určen pro všechny, koho zajímá chemie a biologie. V prvním pololetí tě čeká sada pokusů z obou odvětví pod vedením lektora. V druhé polovině roku budeš mít volnou ruku. Pokusy si totiž vyhledáš sám. Kroužek můžou navštěvovat bez výjimek všichni, i ti, kteří nemají chemii jako povinný předmět. 

Malá nota – dětský sbor NG 

Vedoucí: Alena Honzáková  

  • koncerty pro veřejnost
  • výchovné koncerty/hudební divadelní představení (např. pro MŠ, ZŠ)
  • divadelní představení
  •  soustředění (říjen, duben)
  •  

Termíny:

čtvrtek: 13.30 – 14.30
pátek: 7.10 – 7.55 

Čtenář na jevišti – soutěžní přehlídka 

 Vedoucí: Alena Honzáková 

 Skupinová práce s literární předlohou. Výběr – zájemci z NG, termín realizace – září a říjen, listopad – dokončení a odeslání videonahrávky, 5 vybraných soutěžních týmů pojede hrát svou divadelní ukázku do Prahy.

 

Souboj čtenářů 

 Vedoucí: Alena Honzáková 

 Literární soutěž pro žáky primy, účast celé třídy, termín realizace – jaro 2023, on-line kolo, poté 5 nejlepších týmů – soutěž o absolutního vítěze v Praze. 

Kritické myšlení a mediální výchova 

 Vedoucí: Iva Kubíčková Egertová  

 V kroužku Kritické myšlení a mediální výchova se naučíme orientovat ve složitém světě médií a vybírat si věrohodné zdroje. Budeme se věnovat fake news a jak je rozpoznat. Řekneme si něco o historii médií, různých druzích žurnalistiky, zahrajeme si deskové hry a později zkusíme natáčet reportáže a psát vlastní články. 

Termín: každé druhé úterý od 14 do 15 hodin 

NOTA – pěvecký sbor 

 Vedoucí: Martin Nerud 

 Pěvecký sbor Gymnázia Boskovice s dlouhou tradicí. Připravuje koncerty pro veřejnost i výchovné koncerty pro školy v regionu. Zkoušky probíhají každý čtvrtek v odpoledních hodinách.  

Kroužek gymnastiky 

 Vedoucí: Milada Barešová 

 Kroužek gymnastiky nabízí prostor pro sportovně založené žáky školy, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti při cvičení s nářadím i bez. Náplň kroužku se přizpůsobuje potřebám a zájmu zúčastněných. 

 Čtvrtek 14:00 – 15:30  

Kroužek florbalu 

 Vedoucí: Josef Vykoukal 

Kroužek je určen pro studenty a studentky nižšího i vyššího gymnázia. Je zaměřen na rozvoj florbalových dovedností. 

Pátek 13:45 – 15:00 

Kroužek volejbalu 

 Vedoucí: Josef Vykoukal 

Kroužek je určen pro studenty a studentky nižšího i vyššího gymnázia. Je zaměřen na rozvoj volejbalových dovedností. 

Úterý 13:45 – 15:00 

Kroužek basketbalu 

 Vedoucí: Ondřej Zika 

Kroužek je určen pro studenty a studentky nižšího i vyššího gymnázia. Je zaměřen na rozvoj basketbalových dovedností. 

Středa 14:40 – 16:00