Archivy

Mimoškolní aktivity 2021/2022

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

 Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

O přírodě v přírodě

Vedoucí:         Milada Barešová

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

Klub Biosphera

Vedoucí:         Blanka Müllerová, David Tvardík

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každou středu od 14:45 hodin

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – na živočichy a rostliny se díváme přes objektiv fotoaparátu. Specializujeme se např. na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín: každé druhé úterý (v sudých týdnech) od 13:45 hodin (termín kroužku se může po domluvě s žáky přesunout na jiné úterý)

 

Fyzikální kroužek

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.

Termín: každé úterý od 14:00, jednou za 14 dní, pravidelná účast není povinná

Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí:         Stanislav Sedláček

Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní ve středu.

Doučování/kroužek anglického jazyka

Vedoucí: Jaroslava Fadrná

Každý pátek od 12:50

Určeno především pro sekundu.

Doučování/kroužek německého jazyka

Vedoucí: Věra Venerová

Čas: úterý 14:00 – 15:00 pro maturanty,

úterý 15:00 – 16:00 – ostatní zájemci.

Czechs and Balances – diskusní klub v AJ

Gymnázium Boskovice will host a new afternoon club for both students and community members. Victoria Cattelona, a native English speaker and Fulbright English Teaching Assistant for the 2021-2022 school year, will lead the club. Under the title „Czechs and Balances,“ which refers to the concept for a government’s organization and division of power, the club will focus on politics and on current events in the United States and in the Czech Republic.

Ms. Cattelona encourages anyone who is interested in government, politics, international relations, news, and social issues to attend. She will conduct the club in English, so individuals who would like to improve their communication in and understanding of English are welcome to join as well. The club will meet every Tuesday between 14:00 and 15:00 in Room 107 of the gymnázium. The first meeting will occur on the 5th of October. Please direct your questions to Ms. Cattelona via her e-mail address, victoria.cattelona@gymbos.cz.

Kroužky tělesné výchovy

úterý    13:45 – 15:00 volejbal Vykoukal
čtvrtek 13:45 – 15:00 basketbal Zika
pátek    13:45 – 15:00 florbal Vykoukal
13:45 – 15:30 gymnastika Barešová
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934