Lesní Ekosystém Subjektivně
LES

Židovský hřbitov

Cesta ke hřbitovu začíná u hradu a pokračuje po cyklostezce, která vede smíšeným lesem s početným zastoupením habru. Část trasy vede po lesní pasece, kde byly stromy vykáceny a lze zde pěně sledovat, jak probíhá sukcese na takových místech. Jsou zde k vidění také smrkové monokultury – jedna dokonce tak na husto vysázená, že v podrostu nenajdeme žádné byliny, druhá je o něco světlejší (v podrostu jsou ale ostružiny, které činí les poměrně těžko prostupným). Dále potkáte svah, kde jsou vysázené nové jehličnany. Cesta pokračuje pásem smrkového lesa, travnatým svahem a dále sestoupíte nad židovský hřbitov. Tato procházka je asi na hodinu.
PRO VÝPIS ROSTLINNÝCH DRUHŮ KLIKNĚTE NA TRASU NEBO BAREVNOU OBLAST