Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Krocení vody

Dne 27. února se voda ocitla ne v rukou hydrologů, ale 66 citlivých „krotitelů literární múzy“ (z gymnázia a okolních ZŠ a SŠ), již se k ní snažili přiblížit ve 3 seminářích tvůrčího psaní – doprovodném programu XIII. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.

Lektorka Památníku písemnictví na Moravě, Monika Mikulášková, dokáže inspirovat a vést různými cestami. Funguje vzájemné sdílení nápadů i hledání neprobádaných cest – dívat se personifikovanýma očima vody, nořit se skrze vizuální inspiraci do konkrétního místa, vnímat všemi smysly, hledat neotřelý titul, rozhovor i strukturu celého příběhu.

Pokud téma „Voda má, voda má…“ zaujme i Vás, můžete se ke „krotitelům“ připojit a do 31. 3. odeslat do Rajhradu také svůj text. Přihlášky, další informace, texty z předchozích ročníků: www.muzeumbrnenska.cz

Mgr. Michaela Jančíková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934