Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).



Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

KLUB BIOSPHERA

Nebude zřejmě pro nikoho novinkou, když napíši, že naše škola se může mimo jiné pyšnit poměrně rozsáhlou expozicí akvarijních a terarijních zvířat. A pro bystré a všímavé studenty už není novinkou ani to, že v rámci projektu BIOSPHERA začal od září fungovat klub terénní biologie a ekologie, který se o tuto naši chloubu stará. A i ti méně všímaví studenti jistě postřehli, že se stará opravdu dobře. Na akvária je opět radost pohledět a přibývají noví obyvatelé. Jako odměna jsou pro členy klubu organizované různé exkurze a výlety do přírody.

Jako první se odehrála geologicko-paleontologická exkurze do Bačova u Boskovic. Díky nepřízni počasí se uskutečnila v náhradním termínu 17.11.. Ani tentokrát nám svatý Petr nebyl příliš nakloněn. Mlha se ne a ne rozpustit a teploty se pohybovaly lehce pod bodem mrazu. Nikoli však nálada. Nejodolnější z odolných dychtivě naslouchali výkladu našeho průvodce Ondřeje Dostála, a s nadšením hledali zkameněliny nejen krytolebců pod hromadou spadaného listí na lokalitě Skalky, která byla vyhlášena přírodní památkou. Kvůli chladnému počasí musela polovina výpravy ukončit objevování dříve, ti kteří vytrvali, byli odměněni nálezy uhlí, malachitu a zkameněných čeřin na nedalekém poli. Někdy člověk jezdí za senzací kilometry daleko a přitom mu spousta zajímavých věcí leží u nohou. Děkujeme tímto panu Dostálovi, že nám věnoval část svého drahocenného času a těšíme se na další spolupráci.

Milada Barešová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934