Archivy

Kamera, klapka, akce!

Co byste řekli na pozvánku nahlédnout do zákulisí naší veřejnoprávní televize? Dozvědět se více o jejím fungování a také o životě zpravodaje ČT? Já, spolu se studenty z ostatních tříd naší školy, jsem takovou možnost dostala. Pobočku České televize v Brně jsem navštívila jako jeden ze zástupců redakce našeho školního časopisu Gaudeamus v rámci projektu KaPoDaV, jehož cílem je mimo jiné podpora mediální výchovy a vzdělávání.

Česká televize jako taková vznikla 1. 1. 1992 a její nově vystavěná pobočka v Brně zahájila své vysílání v říjnu 2016. Tato budova se nachází na adrese Trnkova 117, snadno se k ní dostanete tramvají číslo 8, když vystoupíte na stanici Novolíšeňská. Právě tuto moderní pobočku jsme spolu s profesory a ostatními žáky navštívili. Budova není nijak rozlehlá, má pouze dvě patra, ale je vybavena nejmodernější vysílací technikou a zařízením. Ihned v přízemí se nachází recepce a jídelna pro zaměstnance. Už zde musím ocenit příjemné chování paních recepčních, které nás velice mile přivítaly a ochotně nás zavedly do zasedací místnosti na přednášky zaměstnanců ČT.

Jako první k nám hovořil ředitel pobočky Jan Souček. Jeho přednáška o fungování ČT a jejím rozpočtu mě velice zaujala. Do té doby jsem nevěděla skoro nic o Radě ČT či tom, jak musí ČT hospodařit. Oceňuji jeho otevřenost, profesionalitu a snahu nám přiblížit toto náročnější téma. Ještě více přínosná mi ale přišla následující přednáška Milana Fily, vedoucího zpravodaje. Ten nám popsal svou práci v terénu, způsob vysílání regionálních zpráv a vysvětlil problematiku „fake news“. A jako poslední bod programu nám byl představen vývoj pořadů dramaturgyní Dianou Tuyet-Lin Kosinovou. Bohužel její projev byl nevýrazný, a proto výklad valnou část studentů moc neoslovil, což není můj případ. Její práce se mi jevila jako záživná a kreativní, což se o většině zaměstnání nedá říct.

Po přednáškách jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každé se ujala jedna z recepčních a provedla ji po budově ČT. Nejvíce se mi líbila kostymérna a studio regionálních zpráv. To totiž bylo právě připraveno na vysílání poledních zpráv, tudíž jsme mohli vidět v praxi kamery i čtecí zařízení. Myslím si, že většinu studentů také zaujala studia pořadů Dobré ráno či Sama doma. Po této prohlídce pobočky naše návštěva skončila a byl čas návratu domů.

Nejvíce na této návštěvě oceňuji způsob její organizace. Líbilo se mi, že přednášky předcházely prohlídce studií. Oceňuji také přístup přednášejících, kteří nám dali možnost klást dotazy a nabídli nám prostor pro vyjádření názoru. Ohledně prohlídky nemám co vytknout, dle mého mínění určitě oslovila všechny účastníky exkurze. Návštěvu brněnské pobočky ČT Vám tedy vřele doporučuji. Osloví totiž návštěvníka každého věku a odejdete z ní obohaceni o nové informace a zážitky a jako bonus se můžete setkat s oblíbenými moderátory.

Ema Reiblová, oktáva

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934