OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Jak to všechno začalo

V minulém školním roce probíhala velká spousta projektů, ve kterých se angažovala i naše škola. Tento školní rok jsme dostali možnost spolupracovat se studenty z Bosny a Hercegoviny, a tak se nyní podílíme na společné práci – studenti ze sexty a septimy a na opačné straně studenti z gymnázia Prnjavor. Prnjavor je partnerské město Boskovic od března roku 2013. Leží ve státě Bosna a Hercegovina, v územní části Republika srbská, poblíž hlavního města Republiky srbské Banja Luky. V současné době zde žije asi dvanáct tisíc obyvatel. Díky partnerské spolupráci je možno cestovat a vzájemně se navštěvovat.„V rámci programu oficiální delegace města Boskovice při návštěvě Prnjavoru byla dne 23. března 2013 podepsána Dohoda o partnerské spolupráci mezi oběma městy, kterou na straně Boskovic schválilo Zastupitelstvo města Boskovice na svém zasedání v prosinci 2012.“

Gymnázium Prnjavor funguje od roku 1961, jeho oficiální název je “Rada Vranješević”. Počet studentů se pohybuje okolo 325, přičemž jsou rozděleni do patnácti tříd, z toho je jedenáct běžných a čtyři IT třídy. Stejně jako v naší škole, i v Prnjavoru na gymnáziu funguje školní parlament, kde se studenti pravidelně scházejí a mluví o nejrůznějších záležitostech – od projektů přes vyučování až po různé charitativní akce (většiny z nich se účastní experti ve svých oborech; jednou z dobročinných akcí bylo i darování krve nebo například sbírání sladkostí pro sociálně hendikepované děti). Studenti prnjavorského gymnázia se pravidelně účastní konference BaLMUN (the Baltic Model United Nations Conference) – konference pro střední a vysoké školy simulující práci OSN, která se koná ve více než osmdesáti městech po celém světě. V září 2015 se škola poprvé zapojila do programu Erasmus+ jako jedna z partnerských zemí.

Jana Melková, septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934