1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli zrušit Den otevřených dveří 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Informace o testování žáků na Covid-19 pro účely přijímací zkoušky

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (příp. poskytovatelem zdravotních služeb) v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, jejímž je žákem. Základní škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prodělaného onemocnění nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a již uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934