OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Historická exkurze Bratislava – Děvín

V pondělí 7. května 2018 bylo od rána před budovou gymnázia nezvykle rušno. U přistaveného autobusu se tísnili studenti 1. ročníku a kvinty, kteří se přihlásili na zahraniční historickou exkurzi do Bratislavy a na Děvín pod vedením učitelů Josefa Prose a Jaromíra Baranoka.

Vyrazili jsme přesně v 7.15 hodin, jak bylo naplánováno. První zastávkou ještě na našem území byla benzínová stanice Shell, kde jsme se naladili na poměrně dlouhou cestu do Slovenské republiky. Kolem desáté hodiny jsme pak přijeli až na okraj Bratislavy, následovala okružní jízda hlavním městem podél Dunaje, která byla zakončena na Bratislavském hradě. Prošli jsme si zrekonstruovaný areál, barokní zahrady a z hradeb jsme mohli obdivovat historické panorama oné krasavice na Dunaji, jak je Bratislava po právu nazývána. Poté jsme se přepravili autobusem až na nábřeží, odkud jsme vyšli na komentovanou prohlídka historického centra včetně nejvýznamnějších atraktivit (např. Slovenská národní galerie, Reduta, Slovenské národní divadlo, korzo, Hlavní náměstí, radnice, Primaciální palác, Michalská brána, historické budovy Uherského sněmu a univerzity Academia Istropolitana, interiér metropolitního chrámu svatého Martina aj.). Poté již následoval rozchod po bratislavském korzu. Ve tři hodiny odpoledne jsme se setkali u krásné Ganymedovy kašny. Zrychleným pochodem jsme směřovali k autobusu, který nás dopravil až k úpatí monumentálního hradu Děvín, jenž byl vystavěn již v dávnověku jako strategický opěrný bod na soutoku řek Dunaje a Moravy. Postupně se v jeho držení vystřídali Keltové, Římané, Germáni a Slované. Po středně namáhavém výstupu se nám naskytl úchvatný pohled z hradeb do krajiny, kudy doslova kráčely dějiny. Využili jsme nabídky občerstvení v podhradí a potom již pokračovala gymnaziální expedice v návratu do Boskovic, kam jsme dorazili kolem osmé hodiny večerní. Po návštěvě hlavního města Slovenska se můžeme těšit na další plánovanou historickou exkurzi v teritoriu střední Evropy, tentokrát se vydáme severovýchodním směrem do malebného polského města Krakowa a jeho okolí.

Josef Pros, foto: Gabriela Fojtová (kvinta), Michaela Danzingerová (1.C)

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934