OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

GymBos v Bosně

V sobotu 14. až 19. října se zúčastnilo 18 studentů z boskovického gymnázia výměnného pobytu v Prnjavoru. Po příjezdu byli přijati žáky z partnerské školy, aby je s celou rodinou přivítali a ukázali jim jejich domovy pro následující týden.V pondělí proběhlo oficiální zahájení projektu ve škole, kde následně probíhaly prezentace o historii Bosny a Herzegoviny a místního systému vzdělávání. Nelze opomenout ani vystoupení v hudební škole nebo třeba prohlídku města ve formě zábavné hry. Následující den čekal studenty výlet do druhého největšího města, a to do Benja Luky, kde si mohli prohlédnout město, muzeum a dozvědět se něco málo z dějin a pověstí spjatých s tímto místem nebo třeba navštívit pravoslavný chrám a mešitu. Dále byli studenti pozváni do vzdělávacího zařízení, ve kterém proběhla ukázka výuky a setkání se starostou, kterému byly poskytnuty rozhovory pro regionální televizní vysílání.

Další dny byly spjaty hlavně s poznáváním náboženství ve městě Prnjavor nebo s kulturním zážitkem – návštěvou místního studentského divadelního vystoupení. Za zmínku také stojí ochutnávky tradičního jídla ať už na obědech organizovaných školou nebo v rodinách. V druhé polovině týdne byla uskutečněna exkurze do farmy s možností projížďky na koni nebo koupání v Kulaši Spa, což jsou termální lázně. Poslední večer byl zorganizován rozlučkový večírek v tamním podniku. Studenti měli možnost pouštět vlastní hudbu a rozloučit se se svými novými přáteli.

Pobyt s milými lidmi v Bosně se našim studentům moc líbil, poznali novou kulturu, krajinu a načerpali opět mnoho zkušenosti a informací, které je mohou v jejich dalším studiu a životě obohatit a inspirovat k další tvůrčí práci.

Adam Klement, Septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934