Archivy

Francouzštináři z kvarty oslavili Evropský den jazyků

Na začátku školního roku, přesněji 21.9. 2018, se skupina francouzštinářů ze třídy kvarta zúčastnila programu Francouzské aliance v Brně při příležitosti Evropského dne jazyků. Na tuto exkurzi jsme jeli společně s naší paní profesorkou Ivet Juřekovou, která se rozhodla vzít právě nás a jsme si jistí, že vybrala dobře.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých i podstatných věcí o jazyce, který se učíme již druhým rokem. Spolu s dalšími dvěma třídami z jiných škol jsme vyslechli kratší přednášku a poté jsme se rozdělili podle tříd do tří skupin. Naši skupinu měla na starost mladá slečna, rodilá Francouzka, která byla velmi milá. Začali jsme představováním se a poté jsme vyplnili menší pracovní listy. Naučili jsme se také pár nových slov a frází. Tato exkurze byla pro naši skupinu opravdu záživná a jsme rádi, že jsme ji mohli absolvovat.

Rozálie Vašíčková, kvarta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934