Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Florbalové soutěže nižšího gymnázia

V listopadu proběhly okrskové florbalové soutěže nižšího gymnázia. V letošním školním roce jsme obsadili kategorie mladších žáků a žákyň a starších žáků. Největšího úspěchu dosáhly mladší žákyně, které postoupily z okrskového kola a v okresním finále obsadily krásné druhé místo. Chlapecká družstva již tak úspěšná nebyla, obě skončila svou pouť již v kole okrskovém. I přesto patří všem poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Školu reprezentovali:

Mladší žákyně: Eliška Votočková, Julie Sychrová, Natálie Valíčková, Karolína Kopáčková, Anna Pravcová a Klára Dvořáčková (sekunda), Františka Paulíková, Markéta Vachová, Markéta Horáková a Simona Kieselová (prima).

Mladší žáci: Adam Šperka, Petr Smejkal, Filip Skřička, Jáchym Ryšávka, Vojtěch Pala, Metoděj Ženata (sekunda) a Josef Lebiš, Oliver Kupsa a Jáchym Šafránek (prima).

Starší žáci: Samuel Pánek, Adam Všianský, Jan Vašíček, Vojtěch Hrabal, Vojtěch Ochmanský, Jan Foret a Lukáš Sedlák (kvarta), Radim Klíma, Jakub Paroulek a Jakub Šrámek (tercie) .

Za předmětovou komisi TEV Josef Vykoukal

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934