OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Exkurze do Podyjí

Při průběhů přijímacích zkoušek je vždy třeba alespoň trochu vyprázdnit školu, aby nebyli žadatelé o budoucí studium na našem výběrovém gymnázium rušeni při práci, a tak se dne 18. 4. 2016 všechny tři třídy druhého ročníku vydaly na poučnou geografickou – přírodovědnou exkurzi do Podyjí, tedy do oblasti národního parku, o nějž se Česká republika dělí se svým jižním sousedem, Rakouskem.

13020459_1702713193333272_1518617558_nOdjezd byl naplánován už na hrůzostrašných sedm hodin ráno, avšak díky příjemné atmosféře v autobusu plynula cesta rychle. Na akci bylo doporučeno sportovní oblečení, což se brzy ukázalo jako velmi prozíravé, neboť počasí bylo vskutku nepříznivé a ustavičný déšť proměnil lesní cestu v mokřady plné bahna, kterého bylo tolik, že by si v něm celý zájezd mohl dopřát bahenní koupele a ještě by zbylo. V tuto chvíli tak mohli někteří nejmenovaní členové expedice jen děkovat nebesům, že si přece jen na sebe nevzali vycházkový oblek, jak chvíli zvažovali.
Leč ani nepřízeň počasí nemohla zkalit zážitek z okolní půvabné krajiny, plné všelijakých druhů vzácných rostlin a živočichů, kteří dnes obývají mohutné zříceniny hradů namísto lidí.
Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí nejen z oblasti věd přírodovědných, jako například doporučení, který hlemýžď je ten nejvhodnější pro uspořádání šnečích závodů, ale i z oblasti historie, například o tom, jak panstvo, v dnes už zřícených hradech, dříve žilo.
Poté nás čekal výšlap přes hranice do Rakouska. Cestou jsme se ještě zastavili u ostnatých drátů, dříve sloužících jako státní hranice a dnes jako připomínka dob minulých, a také na vyhlídce na město Hardegg, nejmenší město Rakouska, kam také později naše kroky směřovaly a kde jsme také naši exkurzi po odborné stránce zakončili. Jen na drobné občerstvení jsme se ještě zastavili ve městě Znojmě a pak už jsme uháněli zpět domů.
Exkurze se i přes drobné ztráty na movitém majetku (jsem si jist, že své boty již nevyčistím, nikdy) vydařila a veliký dík patří všem paním profesorkám a pánům profesorům, kteří se jí s námi zúčastnili.

Martin Staněk, 2.C

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934