Archiv

Exkurze do Beskyd – Bílý Kříž

V termínu 18. – 20. srpna 2014 pořádalo Gymnázium Boskovice, v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ exkurzi do Beskyd.

Téma: Globální změny klimatu. Víte, že jsme jim přítomni? (Vysvětlení a informace zde.)

Ne každý z Boskovicka se běžně dostane až na hranice se Slovenskem do kopců malebných Beskyd za minimální náklady. Devíti studentům Gymnázia Boskovice se to podařilo během letních prázdnin díky zapojení do Víceoborového semináře projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“. Program nebyl úplně rekreační, ale ani turisticky či odborně náročný. Během tří dnů jsme se seznámili s dalším kouskem krásné české krajiny. Prošli jsme se po tzv. Beskydské magistrále vedoucí po hranicích se Slovenskem. Proběhli jsme se po místních loukách, s žákem Tomášem Harnou jsme si užili Geocaching, zahráli si zajímavou dramatizaci ekologické výchovy – hru Prales a prohlédli jsme si skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Nejpodstatnější však bylo seznámení s projektem Centra výzkumu globální změny AV ČR, Czechglobe. (Oficiální web Czechglobe, facebook)

Na pracovišti Bílý Kříž v Beskydech dlouhodobě probíhá měření fixace uhlíku do smrkového porostu, vliv zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a další vlivy klimatických změn na vegetaci.

Vedoucí exkurze: Ing. Martina Lukešová, lektor Víceoborového semináře, případné dotazy a informace k semináři na: lukesova.boskovice@seznam.cz

(Těšit se můžete na videozáznam z této exkurze.)

Zajímavé poznatky (souhrnné závěry) z exkurze:

* Globální změny klimatu se týkají nás všech, je to velice provázaná problematika nemající jednoduché řešení.

* Musíme se přeorientovat na dynamické meteorologické jevy – extrémy počasí se stávají běžnými. Budou ostřejší přechody mezi teplotami, intenzivnější srážky, místy velká sucha a záplavy, (http://www.intersucho.cz/cz/#mother). To má vliv také na rostliny – změny v pěstování plodin i obhospodařování lesů.

* Průměrná teplota na planetě Zemi nezadržitelně roste, ledovce tají a zvýšení hladiny oceánů a moře je velice pravděpodobná.

* Zvýšená koncentrace skleníkových plynů není jediným důvodem klimatických změn a jejich důsledků. Velkou roli zde hraje péče o krajinu, kvalita lesních porostů, ochrana půdy – protierozní opatření, zástavba, sociologické a demografické poměry.

* Fixace uhlíku z oxidu uhličitého, jehož koncentrace v důsledku lidské činnosti v atmosféře roste, je zdánlivě pro rostliny přínosná (jako větší příjem živin), rostliny jsou větší, ale stávají se více choulostivé, více je požírají škůdci, snižuje se počet pórů na listech (transpirace) a rostlina je méně odolná k výkyvům teplot a vlhkosti.

* Atmosféra (Troposféra) je čistší oproti polovině 20. století. Problematika kyselých dešťů je v Evropě vyřešena. Velké atmosférické znečištění škodlivými látkami produkuje Čína, zde vzniká velká smogová problematika.

* Letecká doprava je v souvislosti s globálními změnami klimatu přínosná. Zjemňuje v důsledku tvorby oblačnosti ve vyšších vrstvách atmosféry rozdíly teplot.

* Lidská civilizace může být globálními změnami klimatu ohrožena. Institucionální a politická vůle není dostatečně pružná.

Zajímavosti k tématu globální změny klimatu, novinky: reportáž z nedaleké Bystřice nad Pernštejnem.
logoefs

T.A.L.E.N.T. – Tvůrčí aktivity lehkého experimentování nadaných teenagerů

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934