Ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 budeme na naší škole realizovat vzdělávací program Erasmus+ s názvem Profesní rozvoj pedagogů Gymnázia Boskovice (2019-1-CZ01-KA101-060598). Projekt vychází z dlouhodobých záměrů a koncepce rozvoje naší školy v oblasti cizích jazyků. Snažíme se umožnit jazykovou praxi všem studentům i učitelům na škole, zlepšit komunikačních dovedností žáků SŠ v cizím jazyce, zvyšovat jazykové kompetence učitelů odborných předmětů a umožnit profesní rozvoj učitelů cizích jazyků. Tímto projektem podpoříme další rozvoj zahraniční spolupráce prostřednictvím mezinárodních projektů a budoucích výjezdů žáků i učitelů do zahraničí.

Mezi osoby zapojené do realizace projektu patří vyučující odborných předmětů Mgr. Alena Svanovská, RNDr. Lada Bažantová, Mgr. Josef Vykoukal, Mgr. Jaromír Dvořák, Mgr. Milada Barešová a Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. a učitelé anglického a německého jazyka Mgr. Kateřina Spoustová, Mgr. Jiřina Bártová, Mgr. Radka Hlaváčková, Mgr. Ondřej Zika a Mgr. et Mgr. Petr Buchal, M.A. (garant projektu).

Jmenovaní učitelé se zúčastní jazykových kurzů ve Velké Británii, na Maltě a v Německu, a to v letních měsících roku 2020.

V závěrečné fázi projektu dojde k vyhodnocení všech zpráv z mobilit a k přípravě závěrečné zprávy projektu. Jednou z nejdůležitějších aktivit bude workshop pro ostatní pedagogy školy, kde účastníci projektu seznámí své kolegy s nově nabytými vědomostmi a zkušenostmi a předvedou je na konkrétní modelové výukové situaci.