OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

En Palabras del Poeta

Ve středu 24. 4. 2019 se studentky naší školy zúčastnily soutěže v recitaci španělské poezie Ústy básníka, kterou každoročně vyhlašuje Gymnázium MVV v Praze. Letos se jednalo již o osmý ročník na téma Poezie 21. století. Dívky si vybraly a odrecitovaly osobité básně, které se v kategorii A (10-14 let) musely skládat alespoň z 15 a v kategorii B (15-19 let) z 25 veršů. V porotě zasedaly velvyslankyně Španělska, Kuby a Mexika.

Porota byla velmi příjemná, a tak studentky i přes veškerou nervozitu předvedly výborné výkony. V kategorii B (s počtem soutěžících 35) se nejlépe umístila Eliška Tajovská z kvinty, a to na 11. místě s básní La Prueba od Antonia Colinase. Dále pak soutěžily Simona Bednářová (kvarta), Anna Mrázková (septima), Lydie Kotrlová (kvarta) a Šárka Dvořáčková (kvinta). Kategorii A zastoupila Vendula Bosáková z kvarty. Všechny obsadily se svých soutěžních skupinách místa v první polovině.

Na závěr bychom chtěly poděkovat paním profesorkám Ivetě Stloukalové a Elišce Kudláčkové za úžasnou příležitost nahlédnout na španělský jazyk z jiného úhlu. Přestože jsme nedovezly diplomy, celou akci jsme si náramně užily a získaly spoustu nových zkušeností. Doufáme, že budeme mít příležitost se podobných projektů zúčastňovat i nadále.

Šárka Dvořáčková a Eliška Tajovská, kvinta

Fotografie z akce naleznete zde.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934