Archiv

Druhá výměna prezentací – téma Media konečně v provozu

Jakmile jsme si se studenty z Prnjavoru vyměnili prezentace, ve kterých jsme se představovali, mohla konečně začít spolupráce na našem předem vybraném tématu Media. Každá ze dvojic studentů naší letošní sexty a septimy si vybrala téma, které se nějakým způsobem dotýká médií, ať už to bylo ohledně internetu, televize či šíření informací různými zdroji. Témata jsme potom zpracovali do prezentací, ke kterým jsme připojili video nebo audio nahrávku v angličtině, ve které jsme našim spolupracovníkům z Bosny představili naše témata a vysvětlili, proč jsme si zrovna to nebo ono téma vybrali. Jakmile jsme měli vše zpracováno, nezbývalo než prezentace poslat na jih do Bosny.

Za nějaký čas nám přišly z Bosny odpovědi na naše prezentace. Každá dvojice prnjavorských studentů si vybrala prezentaci s tématem, které se jim nejvíce líbilo, a zpracovali ji ze svého úhlu pohledu. Ve svých prezentacích také zhodnotili ty naše a opět připojili videa o tom, proč je zaujalo zrovna dané téma. Objevilo se i video, kde bylo řečeno, že to bylo poslední téma a jiné již pro ně nebylo na výběr, ale jinak bylo vidět, že se našim spolupracovníkům naše prezentace líbily, což nás potěšilo. A jsme zvědaví, co nás v této spolupráci čeká nadále.

Andrea Dvořáčková, septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934