DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Národní plán doučování je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Na pokrytí nákladů na doučování žáků obdržely školy prostředky z MŠMT prostřednictvím krajských úřadů. 

Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.

Studentům je nabízeno doučování ve všech předmětech vyučovaných na Gymnáziu Boskovice a je realizováno mimo vyučování.