Dokument pptx Prezentace školy
Dokument pdf Školní řád, platný od 1. 9. 2021
Dokument pdf Dodatek ke školnímu řádu, platný od 31. 8. 2021
Dokument pdf Dohledy učitelů v budově gymnázia pro školní rok 2021/2022 – příloha školního řádu
Dokument pdf Program proti šikanování
Dokument pdf Preventivní program školy
Dokument pdf Poskytování informací
Dokument pdf Seznam volitelných seminářů
Dokument pdf Koncepce rozvoje školy

Formuláře pro žáky a rodiče

Dokument pdf Propustky
Dokument pdf Žádost o uvolnění žáka ze školy
Dokument pdf Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
Dokument pdf Žádost o uvolnění žáka ze školy
během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
Dokument pdf Souhlas s individuální dopravou na školní akci
Dokument pdf Souhlas s udělením osobního volna na akci
Dokument pdf Přihláška ke stravování

GDPR
Výroční zprávy

Dokument pdf Výroční zpráva 2020 – 2021
Dokument pdf Výroční zpráva 2019 – 2020 Dokument pdf Výroční zpráva 2018 – 2019 Dokument pdf Výroční zpráva 2017 – 2018
Dokument pdf Výroční zpráva 2016 – 2017 Dokument pdf Výroční zpráva 2015 – 2016 Dokument pdf Výroční zpráva 2014 – 2015
Dokument pdf Výroční zpráva 2013 – 2014 Dokument pdf Výroční zpráva 2012 – 2013 Dokument pdf Výroční zpráva 2011 – 2012
Dokument pdf Výroční zpráva 2010 – 2011 Dokument pdf Výroční zpráva 2009 – 2010 Dokument pdf Výroční zpráva 2007 – 2008