Dokument pptx Prezentace školy
Dokument pdf Školní řád, platný od 1. 9. 2018
Dokument pdf Dohledy učitelů v budově gymnázia pro školní rok 2018/2019 – příloha školního řádu
Dokument pdf Program proti šikanování
Dokument pdf Preventivní program školy
Dokument pdf Školní vzdělávací program NG
Dokument pdf Poskytování informací
Dokument pdf Seznam volitelných seminářů
Dokument pdf Koncepce rozvoje školy
Dokument pdf GDPR

Formuláře pro žáky a rodiče

Dokument pdf Propustky
Dokument pdf Žádost o uvolnění žáka ze školy
Dokument pdf Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
Dokument pdf Žádost o uvolnění žáka ze školy
během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
Dokument pdf Souhlas s individuální dopravou na školní akci
Dokument pdf Souhlas s udělením osobního volna na akci
Dokument pdf Přihláška ke stravování

Výroční zprávy

Dokument pdf Výroční zpráva 2015 – 2016
Dokument pdf Výroční zpráva 2014 – 2015
Dokument pdf Výroční zpráva 2013 – 2014
Dokument pdf Výroční zpráva 2012 – 2013
Dokument pdf Výroční zpráva 2011 – 2012
Dokument pdf Výroční zpráva 2010 – 2011
Dokument pdf Výroční zpráva 2009 – 2010
Dokument pdf Výroční zpráva 2007 – 2008