OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

ČÍM ŽIJE BIOSPHERA

Ne nadarmo si klub Biosphera zvolil označení „klub terénní biologie a ekologie“. Využil ještě příjemného zářijového počasí a podnikl hned několik terénních akcí. 20.9. se členové klubu vyzbrojeni planktonkami, exhaustory, lupami, někteří i gumáky vydali na průzkum říčky Bělé v Pilském údolí. Na první pohled jen voda a kamení, na druhý pohled bohatý jepičí život. Byly to právě larvy jepic, které se hemžily ve zkoumaných vzorcích. Kromě nich byli objeveny např. larvy chrostíků, larva tiplice, nitěnka a kamomilové.

Ve čtvrtek 27.9. se klub Biosphera zúčastnil velké výpravy na zkameněliny na paleontologické lokality v okolí Obory. U Malého Chlumu se podařilo objevit fosilie mlžů, amonitů a ježovek, na lokalitě u tramvaje otisky pravěkých rostlin a 1 hmyzí křídlo. A věřte, že hledat křídlo v haldě jílovce je podobné, jako hledat jehlu v kupce sena.

A do třetice ve čtvrtek 4.10. následovala vycházka do areálu letního kina za stromy. Byli byste jistě překvapeni, kolik druhů stromů, ať už našich původních či cizokrajných se zde nachází. Účastníci vycházky si pravděpodobně už nikdy nespletou javor mléč s klenem, rozeznají jilm od lísky a habr od buku, ví, jak vypadá vyjmenované slovo babyka, že akát je schopen „otrávit“ konkurenci a jinan u skleníku je živou zkamenělinou z Číny.

Už teď se jistě všichni těší na další výpravu a rádi vezmou s sebou i další milovníky přírody. Pro nové zájemce o členství jsou klubové dveře stále otevřené.

Mgr. Milada Barešová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934