OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

ČÍM ŽIJE BIOSPHERA

Ne nadarmo si klub Biosphera zvolil označení „klub terénní biologie a ekologie“. Využil ještě příjemného zářijového počasí a podnikl hned několik terénních akcí. 20.9. se členové klubu vyzbrojeni planktonkami, exhaustory, lupami, někteří i gumáky vydali na průzkum říčky Bělé v Pilském údolí. Na první pohled jen voda a kamení, na druhý pohled bohatý jepičí život. Byly to právě larvy jepic, které se hemžily ve zkoumaných vzorcích. Kromě nich byli objeveny např. larvy chrostíků, larva tiplice, nitěnka a kamomilové.

Ve čtvrtek 27.9. se klub Biosphera zúčastnil velké výpravy na zkameněliny na paleontologické lokality v okolí Obory. U Malého Chlumu se podařilo objevit fosilie mlžů, amonitů a ježovek, na lokalitě u tramvaje otisky pravěkých rostlin a 1 hmyzí křídlo. A věřte, že hledat křídlo v haldě jílovce je podobné, jako hledat jehlu v kupce sena.

A do třetice ve čtvrtek 4.10. následovala vycházka do areálu letního kina za stromy. Byli byste jistě překvapeni, kolik druhů stromů, ať už našich původních či cizokrajných se zde nachází. Účastníci vycházky si pravděpodobně už nikdy nespletou javor mléč s klenem, rozeznají jilm od lísky a habr od buku, ví, jak vypadá vyjmenované slovo babyka, že akát je schopen „otrávit“ konkurenci a jinan u skleníku je živou zkamenělinou z Číny.

Už teď se jistě všichni těší na další výpravu a rádi vezmou s sebou i další milovníky přírody. Pro nové zájemce o členství jsou klubové dveře stále otevřené.

Mgr. Milada Barešová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934