Bližší informace,
přihláška.


Gymnázium Boskovice má podepsanou smlouvu o poskytnutí služeb – zprostředkování zájezdu od CK Barbora Dokoupilová a dále smlouvu o zpracování dat studentů pro účely organizace zájezdu. Prosíme o vyplnění přiloženého formuláře s podpisem rodičů. Termín odevzdání formuláře: do 4. října 2019


1. informační schůzka
pro účastníky zájezdu do Anglie
se koná v pondělí 30. 9. v 9:40 v aule.
Prosíme, přijďte všichni a včas!


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Celorepublikový úspěch našich studentů v matematické soutěži

V květnu se 8 studentů našeho gymnázia (z kvarty Tomáš Zatloukal, Antonín Frajt a Martin Vašíček, z tercie Josef Soural, Karel Kubín a Vojtěch Dvořák, ze sekundy Vojtěch Ochmanský a z primy Jakub Šrámek) zúčastnilo celorepublikové matematické soutěže MASO.Je to týmová soutěž, jejíž podstatnou součástí je řešení matematických úloh, které jsou z velké části netradiční, a tak musí studenti používat pouze logické myšlení, tužku a papír. Řešení úloh otestovalo schopnosti studentů matematicky myslet i jejich připravenost k týmové spolupráci. Soutěž se konala na dvou místech České republiky – v Praze a v Brně a naše dva týmy vyrazily do Brna. Tam náš tým ve složení Tomáš Zatloukal, Antonín Frajt, Josef Soural a Jakub Šrámek obsadil 1. místo a celkově 2. místo v celé republice. Je to obrovský úspěch v silné konkurenci všech zúčastněných pražských a brněnských matematických gymnázií a já chci touto cestou našim klukům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a říct, že je mi ctí s nimi sdílet společné hodiny při výuce na našem gymnáziu.

Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934