Archivy

Celorepublikový úspěch našich studentů v matematické soutěži MASO

V úterý 6. 11. 2018 se čtyři studenti našeho gymnázia (z kvarty Josef Soural a Karel Kubín, z tercie Vojtěch Ochmanský a z primy Tomáš Klíma) zúčastnili celorepublikové matematické soutěže MASO. Soutěž se koná jen na dvou místech republiky, v Praze a v Brně. Letos byl tak veliký zájem, že jsme mohli vyslat jen jediný tým, ale i přesto naše škola dosáhla velikého úspěchu v silné konkurenci matematických gymnázií z celé republiky.

Po týmové spolupráci při řešení matematicko-fyzikálních úloh, které jsou zčásti netradiční a při jejichž řešení mohou studenti použít pouze vědomosti ze školy, logické myšlení, tužku a papír, obsadili naši studenti medailovou pozici, a to výborné 3. místo. V silné konkurenci naši studenti obstáli a já jim chci touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci školy a za čas strávený nejen řešením úloh při společných hodinách, ale i mimo ně v jejich volném čase.

Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934